Hyppää sisältöön

Perheet keskiöön!

Unelmien perhekeskus

Unelmien perhekeskus tehdään yhdessä eri toimijoiden välisellä kumppanuudella!

Perheiden kohtaamispaikka

Välineitä perheiden kohtaamispaikan laadun arviointiin.

Osallisuus perhekeskuksissa

Tuemme vanhempien osallisuutta ja kuulemista lapsiperheille suunnatussa toiminnassa, tuessa ja palveluissa.

Perheet keskiöön! on STEA:n rahoittama järjestöjen yhteinen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinaatiohanke (2018–2021). Hankkeen päätavoitteena on kiinnittää järjestöjen tarjoama tuki ja palvelut osaksi perhekeskustoimintaa koko valtakunnan alueella.

Lastensuojelun Keskusliitto koordinoi hanketta. Järjestöjen kiinnittymistä perhekeskustoimintaan tuetaan valtakunnallisesti ja alueellisesti yhteiskehittämisen, osallisuuden vahvistamisen ja viestinnän keinoin.

Mitä teemme Perheet keskiöön! -hankkeessa?

Perhekeskuksen tavoitteena on, että jokainen lapsi, nuori ja perhe saa tarvitsemansa avun ja tuen juuri silloin, kun sitä tarvitsee. Tämä ei synny yksin, vaan siihen tarvitaan yhdessä tekemistä ja aitoa kumppanuutta eri toimijoiden välille.

Teemme töitä, jotta järjestöt ovat kiinteä osa perhekeskuksia ympäri Suomen. Tuemme niin lasten ja perheiden kanssa toimivien järjestöjen keskinäistä yhteistyötä kuin perhekeskustoimijoiden alueellisia ja paikallisia yhteistyörakenteita. Työssä hyödynnämme hankkeessa kehitettyjä hyviä toimintamalleja ja käytäntöjä.

Perheiden – lasten, nuorten ja vanhempien – tulee olla mukana suunnittelemassa, toteuttamassa, arvioimassa ja kehittämässä perhekeskustoimintaa. Edistämme tätä muun muassa Osallisuusviikko-toimintamallimme kautta.

Lisäksi tavoitteenamme on juurruttaa kohtaamispaikkatoiminnan laadullinen arviointimalli valtakunnallisesti. Haluamme olla mukana sähköisen perhekeskuksen kehittämistyössä tuoden järjestöjen verkko- ja etätuen ja -toiminnan sen osaksi. Osana hanketta kehitetään lastensuojelu.info-sivustoa, jotta se huomioi nykyistä paremmin myös perhekeskusten tarjoaman tuen.

Mikä on perhekeskus?

Perhekeskus on monialainen ja hallinnonalojen rajat ylittävä palvelukokonaisuus, joka edistää lasten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia, tukee vanhemmuudessa, parisuhteessa ja erotilanteessa sekä tarjoaa varhaista tukea perheille erilaisissa arjen tilanteissa. Keskeinen osa perhekeskusta on kohtaamispaikka, joka mahdollistaa vertaistuen ja yhteisöllisyyden. Tavoitteena on, että jokainen lapsi, nuori ja perhe saa tarvitsemansa avun ja tuen juuri silloin, kun sitä tarvitsee. 

Lue lisää perhekeskuksista (thl.fi)

Järjestöagentit ja alueellinen työ ovat hankkeen ydin 

Hankkeessa toimii viisi osa-aikaista (50 %) järjestöagenttia viidellä erityisvastuualueella. Agenttien toiminta-alueet vastaavat Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman aluejakoa. Myös Lastensuojelun Keskusliiton koordinaatiotiimi tukee alueita. Järjestöagentit koordinoivat yhteistyötä omalla alueellaan sekä verkostoivat ja innostavat alueellisia ja paikallisia toimijoita mukaanAlla agenttien yhteystiedot alueittain.

Lisää aiheesta

Sulje