Hyppää sisältöön

Lapsuus on lyhyt ja ainutlaatuinen ajanjakso, jota tulee suojata

Lapsen oikeudet
Lastensuojelu
Lausunnot ja kuulemiset
14.12.2023
Lapsuus on lyhyt ja ainutlaatuinen ajanjakso, jota tulee suojata

Lastensuojelun Keskusliitto on antanut lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi alkoholilain 17 ja 26 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että alkoholijuomien vähittäismyyntiä koskevia säännöksiä muutettaisiin sallimalla luvanvaraiseen vähittäismyyntiin enintään 5,5 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävien alkoholijuomien lisäksi myös enintään 8,0 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävät käymisteitse valmistetut alkoholijuomat.

Lastensuojelun Keskusliiton lausunto

Lastensuojelun Keskusliitto ei kannata esitettyjä muutoksia ja esittää vakavan huolensa siitä, että tuhansien lasten turvallinen lapsuus vaarantuu entisestään alkoholin saatavuutta lisäämällä. Keskusliitto korostaa, että alkoholipoliittiset ratkaisut vaikuttavat olennaisella tavalla lasten elämään, ja että alkoholilain muuttamisen vaikutukset lapsiin saattavat olla joko suoria tai välillisiä.

Keskusliitto huomauttaa, että tehdystä lapsivaikutusten arvioinnista ei kuitenkaan juurikaan käy ilmi – vaikkakin siinä ansiokkaasti kuvataan nykytilannetta ja alkoholin haittoja lapsiin – miten lapsen etu on arvioinnissa nimenomaisesti otettu huomioon.

Keskusliitto muistuttaa, että alkoholilain tavoitteena on saatavuutta ja alkoholipitoisuutta säännöstelemällä ehkäistä alkoholista johtuvia haittoja yhteiskunnassa. Suomessa noin 65–70 000 alaikäistä lasta asuu perheessä, jossa vanhemmalla on päihdeongelma. Vanhemman päihdeongelma aiheuttaa vakavan riskin lapsen terveydelle ja kehitykselle lisätessään kaltoinkohtelun ja laiminlyönnin riskiä.

Alkoholipoliittisilla toimenpiteillä tulisi pyrkiä vähentämään alkoholin kulutusta per henkilö, ei kasvattamaan sitä. Keskusliitto toteaa, että esityksen mukaiset toimenpiteet todennäköisesti johtavat alkoholin myynnin lisääntymiseen ja sen myötä alkoholin käytön ja alkoholihaittojen kasvamiseen.

Keskusliitto arvioi, että nyt esitetyt muutokset eivät myöskään edistä alkoholinkäytön siirtämistä pois kotioloista, vaan pikemmin lisäävät käyttöä ja käyttötilanteita kodeissa. Tämä tarkoittaa lastensuojelun tarpeen ja kustannusten nousua, sekä myös lisää ja syventää lasten hätää ja turvattomuutta paikassa, jonka pitäisi olla heille turvallisin.

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje