Hyppää sisältöön

Subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen palautettava

Politiikka & Yhteistyö
Lapsen oikeudet
Lapsen arki
Lausunnot ja kuulemiset
22.08.2019
Subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen palautettava

Lastensuojelun Keskusliitto lausui opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta liittyen varhaiskasvatuslain uudistamiseen.

Lastensuojelun Keskusliitto kannattaa esitysluonnoksen ehdotusta palauttaa lapsen subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Päätös lisää lasten yhdenvertaisuutta, sillä oikeus varhaiskasvatukseen on lapsen yksilöllinen oikeus.

Lastensuojelun Keskusliitto pitää hyvänä, että esitysluonnos sisältää lapsi- ja perhevaikutusten arvioinnin. Lapsi- ja perhevaikutusten arvioinnissa keskitytään selvittämään esitysluonnoksen myönteisiä, lasten keskinäistä yhdenvertaisuutta lisääviä vaikutuksia. Tätä valintaa voidaan pitää perusteltuna, sillä varhaiskasvatusoikeuden rajaamiseen kohdistetun kritiikin kärki on ollut nimenomaan lasten eriarvoisuuden lisääntyminen. Lakimuutoksen myötä eriarvoisuutta lisäävistä toimista päästään yhdenvertaisuutta edistäviin toimintatapoihin.

Lastensuojelun Keskusliitto haluaa muistuttaa, että vain laadukas varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua ja kehitystä sekä edistää koulutuksellista tasa-arvoa ja kaventaa hyvinvointieroja. Uusi varhaiskasvatuslaki tuli voimaan syyskuussa 2018, mutta siihen jäi oleellisia puutteita: varhaiskasvatukseen tehtyjä leikkauksia ei korjattu, suurennetut ryhmäkoot jäivät voimaan, eikä lakiin sisällytetty erityisen tuen järjestämistä koskevia säännöksiä. Myös nämä varhaiskasvatuslain puutteet on korjattava mahdollisimman nopeasti, kuitenkin huolellisen valmistelun kautta. Varhaiskasvatusoikeuden rinnalla varhaiskasvatuksen laatu on aivan keskeinen lapsen oikeuksien näkökulmasta.

Samalla on tärkeää, että varhaiskasvatusta kehitetään pitkäjänteisesti niin valtakunnallisesti kuin kuntien tasolla. Hallitusta linjaus luoda maahamme toimenpideohjelma varhaiskasvatuksen laadun ja tasa-arvon vahvistamiseksi sekä osallistumisasteen nostamiseksi on kannatettava. Hallitusohjelmalinjauksen mukaan ohjelman ympärille luodaan myös tutkimushanke, jossa seura­taan toimenpiteiden vaikuttavuutta ja tuloksia.  Lastensuojelun Keskusliitto esittää, että ohjelma nivotaan lapsistrategiaprosessiin. Näin voidaan luoda vahva pohja pitkäjänteiselle ja kokonaisvaltaiselle lapsi- ja perhepolitiikalle. Samalla muistutamme, että lapsistrategian ja toimenpideohjelman toimeenpanoon on varattava riittävät resurssit.

Lue koko lausunto: Subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen palautettava (pdf)

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje