Hyppää sisältöön

Uusi perhevapaauudistus tarvitaan pian

Politiikka & Yhteistyö
Lausunnot ja kuulemiset
14.04.2021
Uusi perhevapaauudistus tarvitaan pian

Lastensuojelun Keskusliitto on antanut lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi. Esitysluonnoksessa ehdotetaan toteutettavaksi hallitusohjelman mukainen perhevapaauudistus.

Kannatamme monelta osin perhevapaauudistukselle jo hallitusohjelmalinjauksessa asetettuja lähtökohtia. Perhevapaauudistuksen keskeisinä tavoitteina tulee olla perheiden arkea ja voimavaroja tukevan joustavuuden lisääminen sekä erilaisten perhetilanteiden aiempaa vahvempi huomioiminen. Samalla muistutamme lainvalmistelua lapsen oikeuksien keskeisestä periaatteesta, että lapsia koskevat päätökset on valmisteltava ensisijaisesti lapsen edun näkökulmasta ja näin myös perhevapaauudistuksen valmistelussa tulee tehdä.

Kannatamme isän tai toisen vanhemman ansiosidonnaisen vapaan pidentämistä sekä vuorovanhemmuuden huomioimista uudistuksessa. Nämä muutokset vahvistavat lapsen oikeutta molempien vanhempien aikaan. On myös keskeistä, että uudistus tehdään tavalla, joka ei heikennä minkään perheen asemaa. Jatkossa vanhempainpäivärahoja voisi käyttää nykyistä joustavammin haluaminaan ajanjaksoina siten, että esimerkiksi molempien vanhempien vuorottelu lapsen hoidossa tai työn, opiskelun ja vanhempainvapaan vuorottelu on aiempaa helpompaa.

Esitykseen sisältyy myös mahdollisuus saada vanhempainrahaa osittaisena osa-aikaisen työn ajalta. Myös adoptioperheiden kohtelu olisi aiempaa oikeudenmukaisempaa perhevapaita koskevassa lainsäädännössä. Nämä muutokset ovat erittäin kannatettavia. Lakiluonnokseen sisältyy kuitenkin joitakin keskeisiä muutostarpeita.

Keskeiset muutostarpeet lakiluonnoksessa:

Osittainen vanhempainvapaa

Esitämme lain jatkovalmisteluun, että perheiden olisi mahdollista käyttää myöhemmin osittaisesta vanhempainvapaasta säästynyt etuus.

Erilaisten perhetilanteiden huomioiminen

Edellytämme, että erilaisten perheiden tilanteiden huomioiminen käydään lain jatkovalmistelussa vielä huolellisesti läpi. On keskeistä varmistaa, että perheiden tilanteet eivät missään harvinaisessakaan tapauksessa heikkene uudistuksen seurauksena. Erityistä huomiota on kiinnitettävä lain yhdenvertaisuusvaikutusten arviointiin.

Uusi perhevapaauudistus tarvitaan välittömästi

Esitetty perhevapaauudistus on askel oikeaan suuntaan, mutta se ei ole vielä kovin suuri askel. Esimerkiksi perhevapaiden pohjoismaisittain matalaan korvaustasoon ei olla esittämässä selkeää parannusta, joustavuutta lisäävät muutokset jäävät vajaiksi ja perhevapaiden ansiosidonnainen jakso pitenee vain hiukan verrattuna esillä olleeseen 6+6+6-malliin. Esitettyjen lisäjoustojen vastapainoksi ansiosidonnaisen jakson esitettyä runsaampi pidentäminen on tarpeen, jotta joustot eivät johda siihen, että yhä pienemmät lapset ovat kodin ulkopuolisessa hoidossa, kun vapaajaksoja siirretään myöhempään vaiheeseen ja pidetään samanaikaisesti.

On hyvä huomioida, että kaivatut ja kannatettavat joustot voivat tuoda mukanaan myös ei-toivottuja seurauksia, mikäli ansiosidonnaista osuutta ei selkeästi lisätä. Pitkään jatkuneesta matalasta syntyvyydestä johtuen lapsiin aiemmin kohdistettuja resursseja on vapautunut muuhun käyttöön. Näiden resurssien suuntaaminen edelleen lasten ja perheiden hyvinvoinnin vahvistamiseen on perusteltua. Suosittelemme, että nyt annettavan esityksen jälkeen perhevapaiden uudistamista jatketaan hyvinkin ripeällä aikataululla, jotta kipeimpiin epäkohtiin saadaan huomattavasti nyt esitettyä rohkeampia ratkaisuja ja perhevapaajärjestelmää vahvistetaan ennen kaikkea lapsen edun näkökulmasta.

Lue koko lausunto: Lastensuojelun Keskusliiton lausunto perhevapaauudistusta toteuttavasta lakiluonnoksesta.

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje