Hyppää sisältöön
Perheet keskiöön!

Järjestöt osana perhekeskusta −arviointityökalu

Perhekeskuksen tehtävänä on vastata perheiden tarpeisiin yhteensovittamalla eri toimijoiden tuki ja palvelut. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että myös järjestöjen osaaminen, toiminta ja palvelut ovat kiinteä osa perhekeskuksia.

Järjestöt osana perhekeskuksia −arviointityökalun avulla voidaan arvioida järjestöyhteistyön nykytilaa, tuoda näkyväksi vahvuudet ja kehittämisen tarpeet sekä asettaa tavoitetila, jota lähdetään yhdessä tavoittelemaan. Arviointityökalu löytyy myös pdf-julkaisuna suomeksi ja ruotsiksi.

Arviointityökalu avulla voidaan arvioida ja vahvistaa järjestöyhteistyötä arvioimalla kahdeksaa yhteistyön kannalta tärkeää teemaa: Järjestöjen työn tunnettuutta, yhteisen työn rakenteita, sitä, miten järjestöjen toiminnot ovat osana palvelupolkuja, edustuksellisuus, monitoimijainen yhteistyö, viestintä, järjestöjen työn merkityksen tunnistaminen ja järjestöavustukset. Nämä tekijät muodostavat toimivan järjestöyhteistyön.

Kenelle arviointityökalu on tarkoitettu?

Järjestöyhteistyön arviointimalli toimii työkaluna kaikille perhekeskustoimintaa johtaville, kehittäville tai sitä toteuttaville tahoille.  Työkalun painopiste on eri toimijoiden välisen yhteistyön vahvistaminen, joten sitä voidaan hyvin hyödyntää myös silloin, kun perhekeskustoiminta ei ole alueella vielä vakiintunutta. Arviointi toteutetaan yhteistyössä alueen järjestöjen ja muiden perhekeskustoimijoiden välillä.

Mistä arviointityökalu koostuu?

Työkalu koostuu kahdeksasta järjestöyhteistyöhön liittyvästä teemasta, jotka toimivat arvioinnin pohjana. Työkaluun valikoitujen teemojen on todettu olevan onnistuneen yhteistyön keskeisiä elementtejä hyvinvointialueilla toimivien järjestö- ja muiden perhekeskustoimijoiden kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Keskeisiä elementtejä ovat muun muassa yhteisen työn rakenteisiin, edustuksellisuuteen ja viestintään liittyvät kysymykset.

Lataa ”Järjestöt osana perhekeskusta” -arviointityökalu täältä.

Ladda ner ”Bedömning av samarbetet mellan organisationer och familjecenter i välfärdsområdet” här.

Käsitteitä

Tutustu käsitteiseen, joita käytämme tässä arviointityökalussa, ja niiden merkityksiin.

Arviointityökalun käyttö

Järjestöyhteistyön arviointimallia voidaan hyödyntää niin yksittäisen perhekeskuksen, kunnan, perhekeskusalueen kuin hyvinvointialueen tasolla.  On tärkeää, että se, mille edellä mainituista tasoista arviointi kohdentuu, on sovittu selkeästi etukäteen kaikkien arviointiin osallistuvien kesken.

Työkalua voidaan hyödyntää myös silloin, kun perhekeskustoiminta alueella ei ole vielä vakiintunut. Perhekeskuskäsitteen sijaan voidaan tällöin puhua lasten ja perheiden palvelujen ja tuen kokonaisuudesta ja arvioida esimerkiksi yhteisen työn rakenteita sovitun palvelukokonaisuuden sisällä.

Järjestöt osana perhekeskusta -työkalun arviointi prosessinkuvauksena.

Arvioitavat teemat

Kunkin teeman alussa on joukko kysymyksiä, joiden tarkoituksena on avata käsiteltävää teemaa ja nostaa esille näkökulmia ja huomioita, joita kokonaisuutta arvioitaessa on hyvä pohtia. Varsinainen arviointi on neliportainen asteikolla 1–4.
(1= puutteellinen, 2= tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = erinomainen)

Kuva: Laura Vesa

Anna meille palautetta!

Arviointityökalu on toteutettu yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton Perheet keskiöön -toiminnan koordinoiman järjestöjen perhekeskusverkoston kanssa. Verkostossa on mukana järjestötoimijoita lähes jokaiselta hyvinvointialueelta.

Tämä on pilottiversio, jota toivomme teidän testaavan hyvinvointialueilla ja kunnissa. Otamme mielellämme vastaan palautetta työkalusta ja hyödynnämme sitä työkalun jatkokehittämisessä. Kommentteja voi laittaa Kaisu Muuroselle tai Soile Honkalalle, yhteystiedot alla.

 

Sulje