Hyppää sisältöön

Lapsen oikeuksien viikolla puhutaan hyvästä kohtelusta

Lapsen oikeudet
Lapsen arki
Tiedotteet
10.11.2021
Lapsen oikeuksien viikolla puhutaan hyvästä kohtelusta

Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään tänä vuonna 15.–21.11.2021. Viikon teemana on jokaisen lapsen yhdenvertainen oikeus hyvään kohteluun: #MullaOnVäliä #SullaOnVäliä. Lapsen oikeuksien päivänä 20.11. myös liputetaan lapsille.

Lapset ja nuoret tuntevat omat oikeutensa aiempaa paremmin ja suurin osa pitää lasten tilannetta Suomessa hyvänä. Myös aikuisten keskuudessa lapsen oikeuksien tuntemus on viime vuosina kasvanut.

Suurin osa lapsista ja nuorista Suomessa kokee, että heitä kohdellaan hyvin, mutta eivät kaikki. Tytöistä ja pojista 78 % kokee saavansa osakseen pääsääntöisesti hyvää kohtelua. Niillä vastaajilla, jotka ilmoittavat sukupuolekseen muun kuin tytön tai pojan tai eivät halua kertoa sukupuoltaan, on merkittävästi huonompia kokemuksia: vain 52 % kokee saavansa osakseen hyvää kohtelua, 15 prosentilla kokemus on päinvastainen ja 33 % ei osaa vastata. (Lapsen oikeudet lasten silmin -artikkeli, Lastensuojelun Keskusliitto 2021.)

Kouluterveyskyselyn 2021 mukaan (pdf, julkari.fi) noin 8 prosenttia 4. ja 5. luokkalaisista kokee koulussa kiusaamista viikoittain. Muita useammin kiusaamista ja kaltoinkohtelua kokevat esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, kodin ulkopuolelle sijoitettuna olevat, ulkomaalaistaustaiset sekä eri tavoilla toimintarajoitteiset lapset ja nuoret. Syrjintä ja kiusaaminen loukkaavat lapsen ihmisarvoa, lisäävät turvattomuuden tunnetta sekä pahimmillaan jättävät elämänmittaiset jäljet hyvinvointiin.

Koulussa ja varhaiskasvatuksessa toteutettujen empatiaharjoitusten ja tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettelun on todettu edistävän tehokkaasti lasten positiivista käytöstä toisiaan kohtaan sekä vähentävän kiusaamista. Lapsen oikeuksien viikko 2021 tarjoaa kouluihin ja varhaiskasvatukseen opetusmateriaalia ja käsittelytapoja empatian, syrjimättömyyden ja jokaisen oikeuksien huomioimiseksi.

Kuka tahansa voi osallistua

Lapsen oikeuksien viikko näkyy erityisesti kouluissa, varhaiskasvatuksessa sekä vapaa-ajan toiminnoissa 15.–21.11.2021 ja se kutsuu harjoitusten, tiedon ja oppimateriaalien kautta kiinnittämään huomiota siihen, että oikeus hyvään kohteluun toteutuu jokaisen lapsen ja kaikkien lapsiryhmien osalta. Teeman tunnisteina käytetään hashtageja #MullaOnVäliä #SullaOnVäliä.

Teema näkyy myös järjestöjen, valtion, kuntien, seurakuntien ja vapaa-ajan toimijoiden toiminnassa pitkin vuotta. Lapsen oikeuksien teemaviikon tapahtumia voi järjestää kuka tahansa esimerkiksi kerhoissa, harrastuksissa tai erilaisissa tempauksissa. Järjestettävistä tapahtumista löytyy tietoa sivustolta www.lapsenoikeuksienviikko.fi.

Lapsen oikeuksien viikko huipentuu perjantaina 19.11. klo 9–10 esitettävään lapsille suunnattuun juhlaohjelmaan valtioneuvoston YouTube-kanavalla. Lue lisää juhlaohjelmasta (Lapsenoikeudet.fi).

”Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta, välinpitämättömältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä. Lapsen tulisi persoonallisuutensa täysipainoisen ja sopusointuisen kehityksen vuoksi kasvaa perheessä onnellisuuden, rakkauden ja ymmärtämyksen ilmapiirissä.”
– YK:n Lapsen oikeuksien sopimus –

YK:n Lapsen oikeuksien sopimus

  • YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 20.11.1989.
  • Suomessa YK:n lapsen oikeuksien sopimus tuli voimaan 30 vuotta sitten, vuoden 1991 alusta.
  • Lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus ja sen ulkopuolella on tällä hetkellä maailman maista vain Yhdysvallat.
  • Lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa valtioita huolehtimaan lapsen oikeuksien toteutumisesta sekä tiedottamaan niistä kansalaisille.
  • Lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20.11., joka on Suomessa ollut vakiintunut liputuspäivä viime vuodesta lähtien.
  • Lapsen oikeuksien teemaviikon järjestää Lapsen oikeuksien viestintäverkosto, jota koordinoi Lastensuojelun Keskusliitto ja ohjaa lapsiasiavaltuutettu. Viikon tavoitteena on edistää YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta.
    Lapsen oikeuksien viikon 2021 teemana on tänä vuonna lapsen oikeus hyvään kohteluun.

Lue lisää: 

Lisätietoja:

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje