Hyppää sisältöön

Lapset ja nuoret antoivat joulutodistuksen lastensuojelulle

Lastensuojelu
Osallisuus
Tiedotteet
19.12.2022
Lapset ja nuoret antoivat joulutodistuksen lastensuojelulle

Lastensuojelu saa lapsilta ja nuorilta välttävän arvosanan Lastensuojelun Keskusliiton sosiaali- ja terveysministeriölle toteuttamassa Lastensuojelun joulutodistus -kyselyssä. Lasten ja nuorten mielestä lastensuojelussa tulisi lisätä osallisuutta, vähentää vaihtuvuutta sekä kehittää rajoitustoimiin liittyvää sääntelyä.

Lastensuojelun Keskusliitto toteutti marras-joulukuussa kyselyn 10–25-vuotiaille lapsille ja nuorille, joilla on omakohtaista kokemusta lastensuojelusta. Kyselyssä pyydettiin antamaan kouluarvosana kuudesta eri lastensuojelun ”aineesta” (reiluus, turvallisuus, oikea-aikaisuus, mielipiteiden huomioiminen, onnistuminen sekä ymmärrettävyys) sekä arvioimaan lastensuojelua sanallisesti.

Lastensuojelun joulutodistus -kysely on osa Lastensuojelun Keskusliiton sekä Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry:n toteuttamaa selvitystyötä, jossa tarkastellaan lasten, nuorten ja vanhempien näkemyksiä lastensuojelusta. Selvityksen rahoittaa kansallinen lapsistrategia (lapsenoikeudet.fi) ja sitä hyödynnetään sosiaali- ja terveysministeriössä meneillään olevan lastensuojelun lainsäädännön kokonaisuudistuksen visiotyössä. Selvitystyössä on lisäksi toteutettu lasten ja nuorten työpajoja sekä hyödynnetty Kokemus tiedoksi -hankkeen keräämää kokemustietoa lastensuojelun kokemusasiantuntijoilta. Työssä on kuultu myös vanhempien näkemyksiä, joista tiedotetaan erikseen myöhemmin.

Lastensuojelu saa heikkoja arvosanoja, mutta myös kiitosta

Lastensuojelun saamat arvosanat eivät yllätä positiivisesti, eivät ainakaan vielä tänä jouluna. Lastensuojelun keskiarvoksi muodostui 6,33. Yleisin annettu arvosana kaikissa aineissa oli 4, mutta kiitettäviäkin arvosanoja annettiin, ja vastausten hajonta oli suurta. Parhaan arvosanan saivat reiluus ja turvallisuus. Reiluuden ja onnistumisen osalta koettiin eniten hajontaa, eli kokemukset vaihtelevat niissä eniten.

Heikkojen arvosanojen jälkeen kuitenkin yllättävän moni vastaaja allekirjoittaa todistuksen kiitollisin tai rakkain terveisin. Yksittäisiä työntekijöitä voidaan avovastauksissa kiitellä, mutta lastensuojeluun kokonaisuutena kohdistetaan kritiikkiä. Lastensuojelun joulutodistus luonnollisesti typistää kunkin vastaajan mahdollisesti pitkän ja vaiherikkaan historian yhteen numeeriseen arvosanaan, mutta lasten ja nuorten viesti on silti selkeä: enemmän olisi pitänyt tehdä.

”Kiitos siitä mitä teette! Aina en voi sanoa, että olen ollut onnellinen sossun päätöksistä mutta suurimmaksi osaksi olen ja kaikki on kuitenkin päätetty minun parastani ajatellen. Sossujen vaihtuvuus on ollut suurta, mutta onneksi nyt mulla on maailman ihanin sossu.”

”En voi antaa hyvää arvosanaa, toistakymmentä sossua oli kaikenkaikkiaan ja välillä monia kk ettei ollut omaa sossua ollenkaan. Eikä ne ois uskoneet meitä lapsia, johtaja kertoi meidän kuulumiset ikinä multa ei sossu käynyt kysyyn mitenkä minä voin taikka mitenkä mä kestän tän kotoota viennin.”

Lasten ja nuorten näkemyksiä lastensuojelusta syvennettiin työpajoissa, joihin osallistui jälkihuollon asiakkaana olevia nuoria aikuisia, päihteillä oireilevia sijaishuollon asiakasnuoria, lastensuojelun asiakasnuoria etätyöpajassa Nuorten turvasataman (pesapuu.fi) kautta ja lastensuojelun avohuollon asiakkaana olevia alakouluikäisiä lapsia. Työpajoilla haluttiin tavoittaa erityisesti niitä lapsia ja nuoria, jotka eivät muuten osallistu lastensuojelun kehittämistoimintaan.

Nuoret toivovat, että lapsia kohdattaisiin avoimemmin ja heidän sanomansa otettaisiin vakavasti.

Alakouluikäisten lasten mielestä maailman paras lastensuojelu on sellainen, jossa autetaan perhettä, ammattilaiset kuuntelevat, saa itse osallistua ja tekeminen on itselle mieluisaa. Nuoret puolestaan toivovat, että lapsia kohdattaisiin avoimemmin ja heidän sanomansa otettaisiin vakavasti. Lapset ja nuoret pitävät tärkeänä oikeanlaisten tukitoimien järjestämistä riittävän ajoissa niin, että lastensuojelu voi tarvittaessa toimia muiden palveluiden rinnalla. Kodin ulkopuolisia sijoituksia ja esimerkiksi rajoitustoimenpiteitä pidettiin tarpeellisina joissain tilanteissa, mutta niihin liittyvä toimintakulttuuri sai paljon kehitysehdotuksia.

Lastensuojelun joulutodistus

  • Lastensuojelun Keskusliitto toteutti Lastensuojelun joulutodistus -kyselyn marras-joulukuussa. Kyselyn levittämisessä ovat auttaneet sosiaali- ja terveysministeriön sekä Kasperin lisäksi muun muassa Tiktok-sossut.
  • Kyselyyn vastasi 297 10–25-vuotiasta lasta ja nuorta, jotka ovat olleet lastensuojelun asiakkaina.
  • Vastaajista 77 % kertoi olleensa sijoitettuna kodin ulkopuolelle.
  • Arvosanoja annettiin kouluasteikolla 4–10 kuudessa lastensuojelun perustehtävään liittyvässä aineessa: reiluus, turvallisuus, oikea-aikaisuus, mielipide, onnistuminen ja ymmärrettävyys.
  • Arvosanojen keskiarvot vaihtelivat 6 ja 7 välillä eli välttävän ja tyydyttävän liepeillä.
  • Huonoimpia arvosanoja annettiin paljon; yleisin arvosana oli 4. Kaikista vastaajista yli 40 antoi arvosanaksi pelkkiä nelosia.

Kokemusasiantuntijat tunnistavat lastensuojelun kriittiset tekijät

Lastensuojelun Keskusliiton koordinoimassa Kokemus tiedoksi -hankkeessa on koottu lastensuojelun kokemusasiantuntijoiden kokemuksia lastensuojelun kriittisistä tekijöistä. Hankkeen tuloksia tullaan julkistamaan tarkemmin vuoden 2023 aikana.

Lastensuojelun kokemusasiantuntijat vaativat ennaltaehkäisevien ja matalan kynnyksen palveluiden parempaa saatavuutta ja toimivuutta. Apua on saatava oikea-aikaisesti ja vaikuttavasti. Erityisesti on vahvistettava nuorten omaa toimijuutta ja osallisuutta lastensuojelun prosesseissa. Nuoria tulee kuulla aidosti ja rehellisesti. Palveluiden tulee tukea toisiaan, niiden väliset raja-aidat on rikottava ja moniammatillinen yhteistyö on turvattava.

Nuorten mielestä työntekijöiden osaamisen ja soveltuvuuden puutteet haastavat lastensuojelua. Osaamista tarvittaisiin enemmän kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen sekä lastensuojelun tarvetta aiheuttavien ilmiöiden tunnistamiseen. Kokemusasiantuntijat toivovat hyvin resursoitua ja laadukasta lastensuojelua, jossa työntekijöiden soveltuvuuteen kiinnitetään enemmän huomiota. Valvonta ja laadun arvioiminen ovat avaintekijöitä pysyvän ja turvallisen lastensuojelun kannalta.

Lainsäädännön uudistuksella kohti parempia arvosanoja

Lastensuojelun joulutodistuksen arvosanoja ja sanallisia vastauksia sekä muita selvitystyössä esille nousseita lasten ja nuorten näkemyksiä tullaan hyödyntämään sosiaali- ja terveysministeriössä käynnissä olevassa lastensuojelun lainsäädännön kokonaisuudistuksen (valtioneuvosto.fi) visiotyöskentelyssä. Uudistuksen tavoitteena on turvata jokaisen lapsen oikeus tasapainoiseen kehitykseen ja erityiseen suojeluun sekä rakentaa perheiden palvelujen kokonaisuudesta selkeämpi ja vaikuttavampi.

Lisätietoja antavat:

Erityisasiantuntija Annukka Paasivirta, Lastensuojelun Keskusliitto
annukka.paasivirta@lskl.fi
p. 040 647 2515

Toiminnanjohtaja Sanna Välimäki, Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry
sanna.valimaki@suomenkasper.fi

Asiantuntija Julia Rosberg, sosiaali- ja terveysministeriö
julia.rosberg@gov.fi

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje