Hyppää sisältöön

Lastensuojelun arjen sankari -palkinto 2022 myönnettiin Ylöjärven lastensuojelun avotiimille

Lastensuojelu
Tiedotteet
4.10.2022
Lastensuojelun arjen sankari -palkinto 2022 myönnettiin Ylöjärven lastensuojelun avotiimille

Lastensuojelun Keskusliitto ja Huoltaja-säätiö myönsivät 4.10. Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä® Lastensuojelun arjen sankari -palkinnon Ylöjärven kaupungin lastensuojelun avotiimille. Kunniamaininnat annettiin Helsingin kaupungin Teinilän lastenkodin osasto Kivitaskun henkilökunnalle, Särskild Oy:n jälkihuollon tuetun asumisen tiimille sekä Tampereen kaupungin Kotipysäkin työryhmälle.

Lastensuojelun tarpeen kasvaminen on näkynyt jo pidempään kodin ulkopuolisten sijoitusten kasvamisena erityisesti nuorisoikäisten osalta. Lastensuojelun hälytystilan ratkaisemiseksi tarvitaan uusia ratkaisuja ongelmien varhaiseen tunnistamiseen, tukimuotojen kehittämiseen sekä osaamisen vahvistamiseen.

Lastensuojelun Keskusliiton sekä Huoltaja-säätiön järjestämässä Lastensuojelun arjen sankari -kilpailussa etsitään lastensuojelun arjen luovia ratkaisijoita, jotka tekevät pitkäjänteistä työtä lasten ja nuorten hyväksi. Kilpailu järjestettiin nyt toista kertaa. Palkinnon saajan valitsivat ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja ja Pesäpuu ry:n kehittämispäällikkö Onni Westlund.

Kilpailuun tuli määräaikaan mennessä 27 hakemusta niin kuntapuolelta kuin yksityisiltä toimijoilta. Palkinto myönnettiin Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä® Lahden Sibeliustalolla 4.10.2022.

– Lastensuojelun julkikuvan ja tähän kilpailuun osallistuneiden tiimien todellisuuden välillä on syvä kuilu, sanoo Aulikki Kananoja. – Vaikka työn kriisit ja riittämättömät palvelut lastensuojelussa ovat todellisia, on rohkaisevaa nähdä, miten sitoutuneesti kentällä tehdään lapsilähtöistä työtä, uudistetaan käytäntöjä ja koetaan myös onnistumisia.

Ylöjärvellä hyödynnetään moniammatillisuutta

Pääpalkinto (1000 euroa) Lastensuojelun arjen sankari -kilpailussa myönnettiin Ylöjärven lastensuojelun avotiimille. Tiimin hakemuksessa korostui halu parantaa lastensuojelun laatua vahvistamalla lapsen kanssa työskentelyä sekä sitä, että lapsen oireiden sijasta puututaan ydinongelmiin. Työskentely Ylöjärven lastensuojelun avotiimissä perustuu systeemiseen lastensuojelumalliin sekä vahvaan työparityöskentelyyn. Vuonna 2023 tiimi on saamassa vahvistusta monipuolisesti eri alojen ammattilaisista.

Tuomarit arvostivat erityisesti Ylöjärven lastensuojelun avotiimin pitkäjänteistä ja määrätietoista työtä laadun parantamiseksi ja sitä, että ongelmiin on haettu systemaattisesti ratkaisuja.

– Voittajan hakemuksessa korostuu se, kuinka lastensuojelun avohuoltoon panostamisella voidaan vaikuttaa ja tehdä laadukasta lastensuojelun työtä, summaa Aulikki Kananoja. – Tiimissä löytyy selvästi tahtoa, joustoa ja sinnikkyyttä!

Kunniamaininnoissa korostuu lasten kuuntelu

Lastensuojelun arjen sankarit -kilpailussa myönnettiin kolme kunniamainintaa: Helsingin kaupungin Teinilän lastenkodin osasto Kivitaskun henkilökunnalle (ohjaajat ja keittäjä), Särskild Oy:n jälkihuollon tuetun asumisen tiimille sekä Tampereen kaupungin Kotipysäkki -tiimille.

– Kilpailuun tulleissa ehdotuksissa nousevat vahvasti esiin lasten kanssa työskentely ja osallisuus sekä tiimin yhteistyö, sanoo Onni Westlund. – Ehdotuksissa näkyy, kuinka työhön sitoudutaan ja kuinka pyrkimyksenä on aina hyvä lasten suojelu.

Helsingin kaupungin Teinilän lastenkodin Kivitaskun osastolle sijoittuu lapsia, joilla on vakavia psyykkisen voinnin pulmia. Osastolla työskennellään intensiivisesti, pitkäjänteisesti ja yksilöllisesti lasten hyvinvoinnin parantamiseksi. Nuorilta tulleen palautteen mukaan henkilökunta kannustaa ja uskoo nuoriin myös silloin, kun he itse kokevat toivottomuutta. Ohjaajat sekä osastolla työskentelevä keittäjä osallistuvat ruokailuihin ja kahvihetkiin, luovat toiminnallaan kodinomaista henkeä ja ovat ylipäätään lapsille hyvin tärkeitä aikuisia.

Särskild Oy:n jälkihuollon tuetun asumisen palvelu on suunniteltu yhdessä jälkihuoltonuorten, kokemusasiantuntijoiden ja jälkihuollon sosiaalityöntekijöiden kanssa. Tiimin työssä otetaan erityisen hyvin huomioon nuorten yksilölliset voimavarat sekä se, että tuen tarve voi vielä jälkihuollossakin olla kokonaisvaltaista. Tiimin työ on nuorta osallistavaa ja perustuu nuoren ja työntekijän väliseen suhteeseen.

– Tämä vastaa juuri sitä, mitä nuoret toivovat jälkihuollolta, kannustaa Onni Westlund.

Kotipysäkki on Tampereen kaupungin lastensuojelun palveluihin vuonna 2019 perustettu intensiivisen perhetyön muoto. Sen asiakkaina ovat 12–17-vuotiaat nuoret perheineen, ja palvelu toimii vaihtoehtona kiireelliselle sijoitukselle. Työtapa on luotu kolmessa vuodessa ja on nykyisin vakiintunut palvelu. Asiakkaiden palautteen mukaan työ on asiakaslähtöistä ja korostaa osallisuutta. Työllä ennaltaehkäistään kodin ulkopuolisia sijoituksia ja tarjotaan vaihtoehto, joka mahdollistaa lapsen jäämisen kotiin sekä koko perheen tukemisen kriisitilanteessa.


Lastensuojelun Keskusliitto on keskusjärjestö, joka edistää lapsen oikeuksia ja kehittää lastensuojelun laatua tuottamalla tietoa ja vaikuttamalla yhteiskunnassa. Huoltaja-säätiö (huoltaja-saatio.fi) on säätiö, joka tukee sosiaalihuollon kehittämistä ja vahvistaa sosiaalialan ammattilaisten osaamis- ja tietopohjaa.  Lastensuojelun Keskusliitto järjesti Valtakunnalliset lastensuojelupäivät jo 58. kertaa ja tänä vuonna päivät järjestettiin Lahdessa. Lastensuojelun arjen sankari -palkinto myönnettiin toista kertaa.

Lisätietoja antavat:

Lastensuojelun Keskusliitto, erityisasiantuntija Annukka Paasivirta,  annukka.paasivirta@lskl.fi,  040 6472515

Huoltaja-säätiö, toiminnanjohtaja Lea Suoninen-Erhiö, lea.suoninen-erhio@huoltaja-saatio.fi, 09 771 2186

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje