Hyppää sisältöön

Sijaishuollossa elävä nuori tarvitsee tietoa oikeuksistaan

Lapsen oikeudet
Lastensuojelu
Tiedotteet
30.3.2021
Sijaishuollossa elävä nuori tarvitsee tietoa oikeuksistaan

Kun nuori sijoitetaan kodin ulkopuolelle, on yhteiskunnan ja hänen ympärillään olevien aikuisten varmistettava, että hän tuntee omat oikeutensa. Uusi opas tarjoaa keinoja käsitellä oikeuksia yhdessä nuorten ja aikuisten kesken.

Kun yhteiskunta ottaa lapsen tai nuoren kasvatusvastuun itselleen, tinkimättömän periaatteen on aina oltava se, että tämän oikeudet toteutuvat sijaishuollossa täysimääräisesti. Nuori tarvitsee tietoa perus- ja ihmisoikeuksistaan, omista vaikuttamismahdollisuuksistaan sekä siitä, että aikuisten velvollisuus on turvata nämä oikeudet. Lastensuojelun Keskusliitto sekä Nuoren Oikeudet Ja Asema sijaishuollossa -hanke (NOJA) ovat julkaisseet uuden oppaan, joka tarjoaa tukea aikuisten ja nuorten yhteiselle oikeuksia koskevalle keskustelulle ja vahvistaa nuorten osallisuutta sijaishuollossa.

Opas keskittyy nuorisoikäisten sijaishuollon asiakkaiden oikeuksia ja asemaa koskevaan tietoon. Se kertoo, millainen oikeuksia koskeva tieto on nuorelle sijoituksen aikana keskeistä ja tarjoaa vinkkejä ja keinoja siihen, miten oikeuksia voi käsitellä aikuisten ja nuorten kesken. Opas on ladattavissa pdf-muotoisena Lastensuojelun Keskusliiton sivuilta ja sen yhteydessä julkaistaan Tärkeitä oikeuksia sijaishuollossa -verkkomateriaali (oikeudetsijaishuollossa.fi), jota voidaan käyttää omatoimisesti oikeuksien käsittelyssä sijaishuollossa.

Sijaishuolto on hyvin erityinen huolenpidon konteksti, jota lainsäädäntö ohjaa vahvasti. Vastuu nuoren suojelusta ja huolenpidosta jakautuu usealle taholle, ja nuoren tilannetta tarkastellaan erilaisten asiakirjojen, suunnitelmien, kirjausten ja päätösten kautta. Nuoren voi olla vaikeaa rakentaa jäsentynyttä kuvaa omasta tilanteestaan ja ympäröivästä todellisuudesta.

”Menin virran mukana. Päätöksiä tehtiin. En valittanut, koska ajattelin, ettei minulla ole kuitenkaan sananvaltaa mihinkään.”

Nuorella on aina oikeus saada riittävästi tietoa omista oikeuksistaan, oikeusturvakeinoistaan ja perusteluista tehdyille päätöksille. Lastensuojelussa oikeuksista ja vallasta on erityisen tärkeää puhua, sillä siihen liittyvät nuorten kokemukset kohtelusta ja oikeudenmukaisuudesta. Esimerkiksi sijaishuollossa toteutettavia rajoitustoimia, niiden merkitystä sekä toteuttamistapaa on tärkeää käydä nuorten kanssa riittävästi läpi, jotta ne eivät tunnu mielivaltaisilta.

”Nyt vasta, kun on itsekin kuullut, mitä oikeudet ovat, ymmärtää paremmin, miksi niitä pitää joskus rajata. Jos nuori haluaa mennä paikkoihin, jotka eivät ole turvallisia hänelle, silloin liikkumisvapautta pitää rajoittaa, jotta oikeus koskemattomuuteen toteutuu.”

NOJA-hankkeessa on työskennelty yhdessä nuorten kanssa ja kehitetty tapoja, joilla voidaan lisätä nuorten ymmärrystä oikeuksistaan ja asemastaan sijoituksen aikana. Palautteen perusteella nuorten ymmärrys omasta tilanteestaan ja vaikuttamismahdollisuuksistaan parani yhteisen työskentelyn myötä. Omia oikeuksia koskevat keskustelut tuntuivat heille merkityksellisiltä.

Nuoren Oikeudet Ja Asema (NOJA) -hanke on STEA:n rahoituksella toiminut kolmevuotinen (2018–2021) hanke, jonka tavoite oli edistää sijaishuollossa olevien nuorten oikeutta oikeuksiaan koskevaan tietoon.

Lastensuojelun Keskusliitto on keskusjärjestö, joka vaikuttaa lapsen oikeuksien edistämiseksi ja lastensuojelun laadun kehittämiseksi.

Tiedotteen sitaatit ovat Lapsen Maailma -lehdessä (2/2020) ilmestyneestä artikkelista Kun lapsi joutuu lastensuojelulaitokseen, mitkä ovat hänen oikeutensa?, jossa haastateltiin Osallisuuden Ajan kokemusasiantuntijoita.

Tutustu oppaaseen

Tutustu verkkomateriaaliin (oikeudetsijaishuollossa.fi)

Lisätietoja:

Lastensuojelun Keskusliitto:
Erityisasiantuntija Anna Tiili, anna.tiili@lskl.fi, p. 045 8989 544

NOJA-hanke:
Projektipäällikkö Reetta Peltonen, reetta.peltonen@noja.io, p. 040 7245 723
Projektityöntekijä Pasi Pollari, pasi.pollari@noja.io, p. 041 7080530

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje