Hyppää sisältöön

Politiikkasuositus: Lapsiperheköyhyyttä on torjuttava syksyn talouspäätöksillä

Politiikka & Yhteistyö
Uutiset
14.08.2020
Politiikkasuositus: Lapsiperheköyhyyttä on torjuttava syksyn talouspäätöksillä

Lastensuojelun Keskusliiton Politiikkasuosituksia-julkaisusarja tarjoaa ohjeita ja suosituksia lapsimyönteiseen päätöksentekoon. Nyt on julkaistu politiikkasuositus lapsiperheköyhyyden torjumisesta.

Keskusliitto tavoittelee tilannetta, jossa yhteiskunnassa otetaan lapsen oikeudet täysimääräisesti huomioon ja niitä kunnioitetaan sekä päätöksenteossa että arjen tasolla. Vaikuttamistyönsä tueksi keskusliitto tekee politiikkasuosituksia, jotka perustuvat aina tutkittuun tietoon ja asiantuntija-arvioihin. Nyt julkaistussa politiikkasuosituksessa käsitellään lapsiperheköyhyyden torjumista osana koronakriisin hoitoa.

Suositukset:

  1. 1. Lapsilisien jälkijättöisyys on korjattava
  2. 2. Perusturvan uudistuksella on torjuttava lapsiperheköyhyyttä
  3. 3. Perheiden asuinoloja on parannettava kohtuuhintaisella asumisella
  4. 4. Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen laatu on turvattava kuntien talouspaineissa
  5. 5. Harrastussetelin käyttöönottoa on kiirehdittävä

Köyhyys on lapsen hyvinvoinnin ja kehityksen riskitekijä. Lapsena koettu köyhyys on yhteydessä myöhemmässä elämässä alhaiseen koulutustasoon, mielenterveysongelmiin ja heikompaan hyvinvointiin. Huono-osaisuus periytyy helposti seuraavalle sukupolvelle.

Vaikka lapsiperheköyhyyden kielteiset elinkaarivaikutukset on tiedostettu jo pitkään, toimenpiteet sen kitkemiseksi ovat viime vuosina olleet vähäisiä. Lapsiperheköyhyys on vaarassa kasvaa koronakriisin myötä, ellei sitä torjuta syksyn talouspäätöksillä sekä pitkän linjan strategisilla valinnoilla. Koronakriisin hoidossa on estettävä lapsiperheköyhyyden paheneminen suuntaamalla erityistukea perheille.

Tarkkaa tutkimustietoa kriisin vaikutuksista ei vielä ole, mutta on vahvoja viitteitä siitä, että kriisi iski perheisiin voimalla ja nopeasti. Lastensuojelun Keskusliiton koordinoiman Kaikille eväät elämään -hankkeen selvityksen mukaan noin kymmenesosa perheistä on sellaisia, joissa ainoa tai molemmat huoltajat kärsivät taloustaantumasta jo huhtikuussa 2020. Noin uutta 55 000 perhettä kokee koronakriisin takia taloudellista niukkuutta.

Koronakriisin voidaan ennakoida johtavan julkisen talouden sopeutustoimiin. Sopeutustoimista päätettäessä on huolehdittava, etteivät ne lisää eriarvoisuutta eivätkä vaikeuta jo entuudestaan haavoittuvassa asemassa olevien lasten elinolosuhteita.

Talouspäätösten lapsi- ja perhevaikutusten arviointi on nyt erityisen keskeistä, jotta haitalliset päätökset voidaan välttää ja kriisin pitkäaikaiset elämänkaarivaikutukset torjua. Lapsibudjetoinnin edistäminen auttaisi lisäämään lapsiin, nuoriin ja perheisiin kohdistuvien panostusten vaikuttavuutta pitkällä tähtäimellä.

Lastensuojelun Keskusliiton aiemmin julkaistut politiikkasuositukset käsittelivät varhaiskasvatusta, maahanmuuttajalasten oikeuksia, lastensuojelua ja laadukkaan sijaishuollon toteutumisen edellytyksiä.

Lue koko suositus: Politiikkasuositus 2/2020: Lapsiperheköyhyyttä on torjuttava syksyn talouspäätöksillä

Lisätietoja:

Sonja Falk, erityisasiantuntija, 040 149 0050

Petri Paju, hankepäällikkö, petri.paju(a)lskl.fi, p. 050 578 025

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje