Hyppää sisältöön

Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmääriin ja vaihtuvuuteen tulee tehdä ratkaisuja

Lastensuojelu
Osallisuus
Blogit
18.2.2020
Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmääriin ja vaihtuvuuteen tulee tehdä ratkaisuja

Tänään julkaistiin Pesäpuu ry:n koordinoima 101 kirjettä -julkaisu, joka koostuu sijaishuollossa asuneiden ja asuvien nuorten kirjoittamista kirjeistä. Kirjeissä nuoret kuvaavat omakohtaisia kokemuksiaan lastensuojelusta ja sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuudesta. Laajassa yhteistyössä toteutettu julkaisu sisältää myös lastensuojelun eri osapuolten näkökulmia aiheesta. Nuorten kirjeet pysäyttävät – jokainen niistä kätkee sisäänsä niin paljon elämää, ajatuksia, tunteita ja viisautta. Kirjeiden kautta nuoret […]

Tänään julkaistiin Pesäpuu ry:n koordinoima 101 kirjettä -julkaisu, joka koostuu sijaishuollossa asuneiden ja asuvien nuorten kirjoittamista kirjeistä. Kirjeissä nuoret kuvaavat omakohtaisia kokemuksiaan lastensuojelusta ja sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuudesta. Laajassa yhteistyössä toteutettu julkaisu sisältää myös lastensuojelun eri osapuolten näkökulmia aiheesta.

Nuorten kirjeet pysäyttävät – jokainen niistä kätkee sisäänsä niin paljon elämää, ajatuksia, tunteita ja viisautta. Kirjeiden kautta nuoret tahtovat vaikuttaa ja vaativat päättäjiltä, että hallitusohjelmaan kirjatut sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärämitoitukset todella tullaan toteuttamaan.

Myös me Lastensuojelun Keskusliitosta halusimme osallistua julkaisuun omalla kirjeellämme.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus on iso ongelma

Lastensuojelun Keskusliitto on toteuttanut vuosien 2018–2019 aikana Mitä kuuluu, lastensuojelu? -julkaisusarjan, jossa on tarkasteltu eri puolilta sitä, miten lastensuojelu tällä hetkellä Suomessa toimii.

Julkaisusarjan viimeisessä osassa koottiin yhteen lastensuojelun ammattilaisten, esimiesten ja asiakkaiden näkökulmat.[i]

Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus on iso ongelma niin ammattilaisten kuin asiakkaiden näkökulmasta. Lastensuojelun ammattilaisille tehdyssä kyselyssä (n=281) 70 prosenttia työntekijöistä kertoi harkinneensa työpaikan tai alan vaihtoa. Syitä työpaikan vaihdoksen pohtimiseen olivat liian pienet resurssit sekä liialliset työpaineet, työn huono organisointi, palkkaus ja esimiestyöhön liittyvät tekijät. Resurssikeskustelun lisäksi tulisi ammattilaisten mielestä pohtia myös sitä, miten työntekijät pysyisivät tehtävissään ja miten avoimiin virkoihin saataisiin työntekijöitä.[ii]

Lastensuojelun Keskusliitto on järjestänyt yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa kymmenen vuoden ajan Nuorten päiviä 13–29-vuotiaille lastensuojelun kokemusta omaaville nuorille. Näissä päivissä nuoret ovat vuodesta toiseen vaatineet, että vaihtuvuuden ongelma on ratkaistava. Viimeisin Nuorten päivä järjestettiin elokuussa 2019 Tampereella[iii]. Monella oli epäselvyyttä, kuka heidän oma sosiaalityöntekijänsä on tai he eivät olleet koskaan nähneet uutta työntekijäänsä. Nuoret ovat korostaneet, että asiakkaan ja työntekijän hyvä kohtaaminen rakentaa luottamusta. Tämä vaatii aikaa ja sitä, ettei työntekijä jokaisella tapaamisella vaihdu.

Asiakasmäärän on oltava hallittavissa

83 prosenttia lastensuojelun työntekijöistä kannattaa sitovaa mitoitusta lastensuojelun sosiaalityöhön ja 66 prosenttia kannattaa sitovaa mitoitusta perhetyöhön. Lastensuojelun työntekijöiden työkuorma ja asiakasmäärät näkyvät siinä, että heillä ei ole riittävästi aikaa asiakasperheille. Jos työntekijä ei tunne tilannetta riittävästi, hän ei voi paneutua siihen tarpeeksi hyvin, jolloin asiakkaasta tuntuu, ettei kukaan välitä. Luottamuksen voittaminen vaatii aikaa. Nuorten mielestä aikuisten on tärkeää luoda luottamus lapseen, ja nuorten pitää saada luotua suhde sosiaalityöntekijään. Nuorilla on huoli myös sosiaalityöntekijöiden riittävyydestä. Vanhempien mielestä etenkin kriisi- ja ongelmatilanteissa tukea tulisi saada tiivistetysti.

[i] Paasivirta, Annukka (2019, toim.) Hyvää lastensuojelua, kiitos! Koonti lastensuojelun kehittämisalueista. Lastensuojelun Keskusliiton verkkojulkaisu 5/2019. https://www.lskl.fi/wp-content/uploads/hyvaa-lastensuojelua-kiitos.pdf

[ii] Wilén, Leena (2018) Kohtaamisia? – lastensuojelun arki työntekijöiden näkökulmasta. Mitä kuuluu lastensuojelu? -julkaisusarjan 2. osa. Lastensuojelun Keskusliiton verkkojulkaisu, 4/2018. https://www.lskl.fi/wp-content/uploads/mitakuuluulastensuojelu2_19.8.pdf

[iii] Blogikirjoitus vuoden 2019 nuorten päivästä https://www.lskl.fi/blogi/nae-kaikki-hyva-ja-potentiaali-nuoressa-ja-kerro-se-hanelle/

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje