Siirry sisältöön

YK:n vammaissopimuksen täytäntöönpanossa huomioitava myös lapset

Lastensuojelun Keskusliitto on antanut lausuntonsa ensimmäiseen raporttiluonnokseen YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien täytäntöönpanossa. Keskusliitto kiinnittää lausunnossaan huomiota vammaisten lasten
oikeuksien toteutumiseen sekä niihin liittyviin haasteisiin sekä YK:n vammaissopimuksen että YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen näkökulmasta. Yhtenä haasteena on vammaisten lasten oikeuksien toteutuminen täysimääräisesti kansallisessa lainsäädännössä ja sen täytäntöönpanossa, kuten esimerkiksi sote- ja maakuntauudistuksessa tai vammaisia henkilöitä koskevissa lainsäädäntöhankkeissa.

YK:n vammaissopimuksen yhtenä tavoitteena on turvata vammaisille lapsille samat ihmisoikeudet ja perusvapaudet kuin muillekin lapsille. Lähtökohta on sama kuin YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksessa, jossa taataan sopimuksen oikeudet yhdenvertaisesti kaikille lapsille riippumatta lapsen itsensä tai hänen vanhempiensa taustasta tai ominaisuuksista. Molemmat sopimukset velvoittavat siihen, että lasten kehittyviä kykyjä on kunnioitettava ja heidän mahdollisuutensa säilyttää identiteettinsä on turvattava.

Vammaissopimuksessa tämä on yksi keskeinen sopimuksen periaate ja se pitää sisällään ajatuksen siitä, että vammainen lapsi on ensisijaisesti lapsi, jolla on oikeus nauttia kaikista ihmisoikeuksista ja perusvapauksista täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti muiden lasten kanssa.

Tutustu koko lausuntoon (PDF).

Lastensuojelun Keskusliiton lausunto liittyen luonnokseen Suomen ensimmäiseksi raportiksi vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen (CRPD) täytäntöönpanosta (PDF)

Kirsi Pollari

Erityisasiantuntija


050 439 8823

Tehtäväalueenani on lapsen oikeudet, vammaisten lasten oikeudet sekä lasten terveydenhuoltoon liittyvät kysymykset.