Hyppää sisältöön

Lastensuojelun Keskusliitto: sosiaaliturvan leikkaukset lisäävät lapsiperheköyhyyttä ja vaarantavat lapsen oikeuksien toteutumisen

Politiikka & Yhteistyö
Lapsen arki
Lapsen oikeudet
Lausunnot ja kuulemiset
22.09.2023
Lastensuojelun Keskusliitto: sosiaaliturvan leikkaukset lisäävät lapsiperheköyhyyttä ja vaarantavat lapsen oikeuksien toteutumisen

Lastensuojelun Keskusliitto on antanut lausuntonsa neljästä sosiaaliturvaa koskevasta hallituksen esityksestä. Keskusliitto on huolissaan erityisesti siitä, että ehdotetut muutokset lisäävät lapsiperheköyhyyttä.

Lastensuojelun Keskusliitto on antanut lausuntonsa neljästä sosiaaliturvaa koskevasta esityksestä: työttömyysturvalain muuttamisesta, toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta, asumistukilain muuttamisesta sekä indeksijäädytyksistä ja lapsilisälain muuttamisesta.

Lastensuojelun Keskusliitto katsoo, että suunnitellut sosiaaliturvan leikkaukset kokonaisuutena lisäävät lapsiperheköyhyyttä ja vaarantavat siten lasten suotuisan kasvun ja kehityksen. Keskusliitto pitää mittavia leikkauksia huolestuttavana ratkaisuna etenkin tilanteessa, jossa perheiden talous on jo vuosia ollut tiukoilla. Keskusliitto myös kummastelee valintaa tehdä tietoisesti päätöksiä, joiden seurauksena ihmisiä putoaa viimesijaiseksi tarkoitetun ja monin tavoin hankalaksi tiedetyn toimeentulotuen piiriin.

Keskusliitto muistuttaa lausunnoissaan, että YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumista valvova lapsen oikeuksien komitea on 2.6.2023 antamissaan suosituksissa (um.fi, pdf) kehottanut Suomea välttämään sellaisia sosiaaliturvan leikkauksia, jotka kohdistuvat köyhyysriskissä oleviin lapsiin. Tämä suositus on hallituksen esityksissä sivuutettu kokonaan. Soste on arvioinut, että pienituloisissa perheissä elävien lasten määrä tulee leikkausten myötä kasvamaan 2024 jopa 12 700 lapsella (soste.fi).

Esitysten lapsivaikutusten arviointi on puutteellista

Lastensuojelun Keskusliitto katsoo, että esitysten lapsivaikutusten arvioinnit ovat puutteellisia. Niissä tunnistetaan kyllä pienituloisuuden ja toimeentulotuen tarpeen lisääntyminen, mutta lapsiperheköyhyyden vaikutuksia lapsen kasvuun, kehitykseen ja oikeuksien toteutumiseen ei käsitellä.

Esityksissä ei myöskään arvioida leikkausten yhteisvaikutuksia. Niitä ei arvioitu myöskään hallitusohjelmaa valmisteltaessa. Esitysten mukaan kokonaisvaikutuksista laaditaan eduskuntakäsittelyä varten erillinen muistio. Lastensuojelun Keskusliitto on huolissaan, että YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen edellyttämä lapsivaikutusten arviointi jää myös laadittavassa muistiossa parhaimmillaankin puutteelliseksi.

Lastensuojelun Keskusliitto on erityisen huolissaan siitä, ettei vaihtoehtoisia ratkaisutapoja ole mm. työttömyysturvan lapsikorotuksen poistamisen osalta valmisteluvaiheessa edes arvioitu. Ratkaisua perustellaan sillä, että esitetyt ehdotukset perustuvat hallitusohjelmaan. Keskusliitto painottaa, että jonkin ratkaisun kirjaaminen hallitusohjelmaan ei poista velvoitetta lapsen edun harkintaan.

Lapsiperheköyhyys koskee myös työssäkäyviä

Lastensuojelun Keskusliitto toteaa lausunnoissa, että työllisyyden edistäminen on myös lapsiperheiden näkökulmasta myönteinen tavoite. Keskusliitto muistuttaa kuitenkin, että työllistymisen esteet eivät aina liity kannustinloukkuihin ja painottaa, että perheiden toimeentulosta ja lasten kasvuolosuhteiden turvaamisesta on huolehdittava myös silloin, kun työllistymisen edellytyksiä ei ole. Lisäksi keskusliitto muistuttaa, että lapsiperheköyhyys ilmiönä koskee myös työssäkäyviä.

Lapsilisää tulee kehittää universaalina etuutena

Hallitus esittää korotuksia 4. ja 5. sekä sitä useamman lapsen lapsilisään, lapsilisän yksinhuoltajakorotukseen sekä alle kolmivuotiaiden lasten lapsilisään. Tiedetään, että köyhyysriskissä ovat erityisesti pienten lasten perheet, monilapsiset perheet ja yhden aikuisen kotitaloudet ja Lastensuojelun Keskusliitto katsoo valinnan korotusten kohdentamisesta siksi perustelluksi.

Keskusliitto huomauttaa kuitenkin, etteivät korotukset lapsilisään kompensoi muualla tehtävien leikkauksien vaikutuksia lapsiperheiden toimeentuloon. Lisäksi lapsilisän ostovoima on jo vuosikymmeniä heikentynyt. Keskusliitto muistuttaa myös lapsilisän merkityksestä universaalina etuutena ja katsoo, että toivottavin kehityssuunta olisi lapsilisän sitominen indeksiin ja sen vahvistaminen universaalina etuutena.

Lausuntokierroksen lyhyys vaarantaa kansalaisyhteiskunnan osallistumismahdollisuuden

Lastensuojelun Keskusliitto kritisoi myös esitysten poikkeuksellisen lyhyitä lausuntoaikoja (lyhimmillään vain viisi arkipäivää). Tätä on perusteltu budjettilakien aikataululla. Lastensuojelun Keskusliitto ei näe perusteita sille, että lapsiperheiden toimeentuloon merkittävästi vaikuttavia esityksiä valmisteltaisiin senlaatuisessa kiireessä kuin nyt tehdään. On päinvastoin suuri riski, että sivuuttamalla huolellinen vaikutusten arviointi tehdään päätöksiä, jotka myöhemmin kasvattavat kuluja merkittävästi muualla. Lastensuojelun Keskusliitto vetoaa hallitukseen, että se palaisi säädösvalmistelussa huolelliseen valmisteluun ja dialogiin kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Lue kaikki lausunnot:

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje