Hyppää sisältöön

Anna ääni lapselle – eduskuntavaalit 2019

Tältä sivulta löydät kaikki Anna ääni lapselle -kampanjan tiedot ja materiaalit liittyen eduskuntavaaleihin 2019. Anna ääni lapselle on lasten asioista kiinnostuneiden järjestöjen ja kansalaisten vaikuttamiskampanja, joka perustuu joukkovoimaan ja hengenheimolaisuuteen.

Kampanjan tavoitteena on vaikuttaa siihen, että päättäjinä eri päätöksenteon tasoilla on mahdollisimman monta lapsen edun ajajaa ja että päättäjät tietävät, miten lapsen etu otetaan huomioon. Kampanjassa vuonna 2019 oli mukana neljäkymmentä järjestöä sekä satoja vapaaehtoisia kansalaisia.

Mihin haluamme vaalikaudella 2019–2023 vaikuttaa?

Eduskuntavaaleissa 2019 sekä vaalikaudella 2019–2023 haluamme vaikuttaa erityisesti seuraaviin teemoihin tarjoamalla tietoa ja ratkaisuja:

 • Lapsiperheköyhyyttä tulee torjua aktiivisesti muun muassa välttämällä vähävaraisille lapsiperheille haitalliset poliittiset päätökset lapsivaikutusten arvioinnilla.
 • Lasten osallisuuden toteutuminen ja sen varmistavat rakenteet täytyy aktiivisesti mahdollistaa.
 • Jokaiselle lapselle on pyrittävä turvaamaan turvallinen lapsuus sekä kotona että koulussa ja muissa hänen keskeisissä elinympäristöissään.
 • Lasten tulevaisuus tulee turvata tarjoamalla laadukasta koulutusta ja varhaiskasvatusta, jotka tukevat lasten yhdenvertaisuutta ja torjuvat syrjäytymisen periytymistä.

Tietoa kampanjasta ruotsiksi: Ge barnet din röst (pdf)

Ääni lapselle -ehdokkaan teesit  2019

Ääni lapselle -ehdokkaana olet sitoutunut edistämään lasten hyvinvointia, jos sinut valittiin kansanedustajaksi eduskuntavaaleissa 2019. Se tarkoittaa, että…

 • Lupaan selvittää päätösteni vaikutukset lapsiin ja perheisiin 
  – Muistutan lapsivaikutusten arvioinnista päätöksentekoprosesseissa
  – Tutustun lapsibudjetoinnin periaatteisiin
  – Huomioin tehtävien päätösten yhteisvaikutukset lapsiperheiden toimeentuloon
 • Lupaan kuunnella lapsia ja nuoria 
  – Järjestän itselleni aikaa ja tilaisuuksia keskustella lasten ja nuorten kanssa
  – Huolehdin, että lapsia koskevissa päätöksissä selvitetään aina lasten ja nuorten näkemykset ja ne myös otetaan huomioon
 • Lupaan turvata erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten asemaa 
  – Huolehdin siitä, että esimerkiksi vammaisten lasten, maahanmuuttajalasten ja sateenkaarinuorten sekä erilaista perheistä ja taustoista tulevien lasten perus- ja ihmisoikeudet sekä lapsen oikeudet toteutuvat

– Turvaan toimillani lastensuojelun resursseja ja laatua
– Toimin aktiivisesti sen puolesta, että lasten kaltoinkohtelu vähenee ja jokainen kaltoinkohtelua kokenut lapsi saa apua

 • Lupaan turvata toimillani lasten turvallista lapsuutta ja hyvää tulevaisuutta 
  – Vahvistan toimillani varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatua ja resursseja
  – Edistän maksutonta toisen asteen koulutusta
  – Vastustan vihapuhetta ja torjun kiusaamista, väkivaltaa, syrjintää ja häirintää
  – Toimin työlläni ja toimillani ilmastonmuutosta vastaan

Anna ääni lapselle -ehdokkaat eduskuntavaaleissa 2019

Kampanjassa mukana olleet tahot

Ammatillisten perhekotien liitto ry, Barnavårdsföreningen, Ehjä ry, Ensi- ja turvakotien liitto, Folkhälsans Förbund, Hope ry, Icehearts, Imetyksen tuki ry, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Kehitysvammaliitto, Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry, Lapsijärjestöjen verkosto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Marttaliitto, Nuorten Ystävät, Nuori Kirkko, Pelastakaa Lapset, Perhehoitoliitto, SOS-Lapsikylä, Pesäpuu, Parasta Lapsille, Pienperheyhdistys, Sateenkaariperheet ry, Suomen Kasper, Suomen Unicef, Suomen Vanhempainliitto, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö, Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt, Väestöliitto, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto, Yhteiset Lapsemme ja WAU ry

Sulje