Hyppää sisältöön

Perhekeskuskehittäminen etenee hyvinvointialueilla

Politiikka & Yhteistyö
Blogit
18.04.2024
Perhekeskuskehittäminen etenee hyvinvointialueilla

Useilla hyvinvointialueilla on otettu tärkeitä askeleita perhekeskusten vakiinnuttamiseksi. Työtä on tehty rakenteiden, yhteisten toimintatapojen ja käytäntöjen kehittämiseksi, mutta erityisesti käytännön yhteistyön rakentamisessa on vielä kehitettävää. Kokosimme yhteen tilannekuvan siitä, missä eri hyvinvointialueilla nyt mennään perhekeskuskehittämisen suhteen erityisesti järjestöjen näkökulmasta.

Perhekeskuksen ydin on verkostomainen työskentelytapa, joka kokoaa yhteen alueen lasten ja perheiden palvelut ja tuen. Se vaatii tuekseen toimia monella eri tasolla. Lähtökohtana ovat hyvinvointialueen yhteiset linjaukset, selkeät toimintaa ohjaavat rakenteet, koordinointi ja johtaminen. Nämä luovat puitteet perhekeskukselle, mutta vähintään yhtä tärkeää on se, miten yhteistyö lasten ja perheiden parissa toimivien ammattilaisten välillä käytännössä toimii.

Missä hyvinvointialueilla nyt mennään perhekeskuskehittämisessä järjestöjen näkökulmasta? Miten järjestöt ovat osana kokonaisuutta? Näitä kysymyksiä lähdimme selvittämään yhdessä koordinoimamme järjestöjen perhekeskusverkoston kanssa alkuvuodesta 2024. Keskustelujen pohjalta kokosimme hyvinvointialuekohtaisen tilannekuvan, joka on nyt julkaistu.

Perhekeskusrakenteissa on otettu askeleita eteenpäin

Kuluneen vuoden aikana perhekeskuskehittäminen on edennyt hyvään suuntaan lähes jokaisella hyvinvointialueella. Monella alueella on luotu yhteiset, alueen perhekeskustoimintaa ja sen kehittämistä ohjaavat linjaukset ja koottu verkostot ja ohjausryhmät, joissa eri perhekeskustoimijat, mukaan luettuna järjestöt, ovat edustettuina.

Joillain hyvinvointialueilla perhekeskusrakenteissa on päästy jo pidemmälle. Esimerkiksi Keski-Suomessa, Kymenlaaksossa, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa, ja Satakunnassa on jo määritelty hyvinvointialueiden sisäisiä perhekeskusrakenteita ja toiminnan koordinoinnille on varattu resursseja. Toki kaikilla hyvinvointialueilla on vielä kehitettävää perhekeskusten käytännön yhteistyössä ja siinä, että yhteistyö toimii samoilla periaatteilla joka puolella hyvinvointialuetta. Odotuksena kuitenkin on, että näissä asioissa päästään eteenpäin kuluvan vuoden aikana.

Yhteyshenkilöt ja verkostot tiedoksi

Minimitoive järjestöjen suunnalta on, että jokaiselta alueelta olisi tiedossa yhteyshenkilöt, joihin voi olla yhteydessä perhekeskusasioihin ja järjestöyhteistyöhön liittyvissä asioissa. Aina nämä tiedot eivät ole helposti löydettävissä esimerkiksi hyvinvointialueiden verkkosivuilta.

Samoin julkisen sektorin perhekeskustoimijoiden on toisinaan hankala saada kokonaiskuvaa alueen lasten ja perheiden parissa toimivista järjestöistä ja niiden toiminnasta. Haasteeksi koetaan se, että järjestöjen työn ja toiminnan tunnettuuden tueksi ei ole rakenteita (paikkaa, jonne tieto olisi koottuna), jolloin tieto saattaa olla henkilösidonnaista. Sähköinen perhekeskus ja muut alustat ovat tarjonneet ratkaisua tähän, mutta myös alueen järjestötoimijoiden kannattaa olla itse aktiivisia yhteystyön rakentamisessa.

Lähes jokaiselta hyvinvointialueelta löytyy lasten ja perheiden kanssa toimivien järjestöjen verkosto tai niiden välinen yhteistyö on rakentunut esimerkiksi järjestöneuvottelukunnan alle. Myös näiden verkostojen ja yhteyshenkilöiden päivitetyt tiedot löytyvät tilannekuvasta. Järjestöverkostojen koordinoijat ovat tyypillisesti edustajina monissa hyvinvointialueen perhekeskustoiminnan ja sen kehittämisen kannalta keskeisissä työryhmissä ja verkostoissa. Hyvinvointialueiden lasten ja perheiden järjestöjen kannattaakin muistaa tiedottaa yhteyshenkilöitä keskeisistä asioista, jotta nämä voivat välittää viestejä eteenpäin.

Olemme koonneet tilannekuvaan hyvinvointialueiden perhekeskus- ja järjestöyhteistyön yhteyshenkilöitä sekä tiedot järjestöverkostoista ja niiden yhteyshenkilöistä.

Tarjoamme tukea hyvinvointialueen perhekeskus-järjestöyhteistyön kehittämiseen

Tuemme yhteistyön rakentamista hyvinvointialueilla. Kehittämämme Järjestöt osana perhekeskusta -työkalu on toimiva väline rakenteiden ja toimintatapojen yhteiseen kehittämiseen. Hyvinvointialueilla järjestämämme työpajat ovat olleet toimiva keino käynnistää yhteistä keskustelua siitä, missä alueella ollaan tällä hetkellä menossa perhekeskus- järjestöyhteistyön suhteen, mitkä ovat sen vahvuudet ja kehittämisen tarpeet, millaisia yhteisiä tavoitteita yhteistyölle halutaan asettaa ja miten niitä kohti päästään. Tämä koordinoiva ja järjestötietoa yhteen kokoava rooli on juuri sitä, missä meillä keskusjärjestönä on tärkeä ja keskeinen rooli. Mikäli kiinnostuit työkalun testaamisesta omalla hyvinvointialueellasi, kerromme mielellämme lisää!

Toivottavasti tilannekuva auttaa sinua pääsemään kartalle siitä, missä eri puolilla Suomea mennään perhekeskuskehittämisen suhteen. Vaikka mikään rakenne tai malli sellaisenaan ei välttämättä ole siirrettävissä toisaalle, toivomme, että tilannekuvamme osaltaan auttaa lisäämään vuoropuhelua eri hyvinvointialueiden välillä.

Mikäli huomaat että alueesi tiedoissa on täydentämisen tarvetta, ole yhteydessä ja päivitämme tiedot.


Perhekeskus kokoaa hyvinvointialueiden, kuntien ja kolmannen sektorin lasten ja perheiden parissa toimivien tahojen osaamisen, toiminnan ja palvelut yhteen. Yhteistyötä tarvitaan, jotta voidaan parhaalla mahdollisella tavalla vastata lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja tuen tarpeisiin. Lue lisää THL:n sivuilta.

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Sulje