Siirry sisältöön

Kunnallisvaalit 2017: Anna ääni lapselle

Lapsi- ja perhejärjestöjen yhteinen vaaliohjelma 2017 kuntavaaleissa

Kuntavaaleissa 9.4.2017 päätetään suurista asioista: sinun ja lastesi asioista. Monet lasten ja lapsiperheiden kannalta keskeiset palvelut, kuten varhaiskasvatus ja peruskoulu, jäävät sote-uudistuksen jälkeenkin nimenomaan kuntiin. Vaikka taloudellinen tilanne on tiukka, meidän aikuisten on juuri nyt turvattava lapsen hyvä arki. Se on ainoa mahdollisuus varmistaa hyvä tulevaisuus meille kaikille.

Lataa kuntavaaliohjelmamme PDF-versio.
Lataa kuntavaaliohjelmamme ruotsinkielinen PDF-versio.
Seuraa vaaliviestintäämme Anna ääni lapselle -twitter-tililtä ja Facebook-tapahtumasivulta.

Ryhdy Ääni lapselle -agentiksi!

Yksi vaikuttamisen tapa on ryhtyä Ääni lapselle -agentiksi, joille toimitamme tietoa ja materiaalia, jonka avulla voit edistää lapsen äänen kuulumista kuntavaaleissa esimerkiksi jakamalla haluamaasi materiaalia sosiaalisessa mediassa. Ilmoittautumislomake ja lisätietoja löydät täältä.

Anna ääni lapselle -logoInhimillisyyttä ja investointeja

Lapsiperheiden palvelut eivät ole kuluja, vaan investointeja. Vieläpä investointeja, jotka tuottavat paremmin kuin mitkään muut investoinnit. Mitä viisaammin kunta huolehtii lapsistaan nyt tarjoamalla hyviä peruspalveluita, sitä vähemmän kustannuksia maksamme myöhemmin korjaavina toimina. Ja toisaalta: sitä enemmän hyvinvoivia kansalaisia ja tuottavuutta se kasvattaa.

Silti lapsuutta ei voi – eikä saa – nähdä pelkkänä investointina. Lapsuuden arvo on tässä ja nyt. Lapsella on oikeus vaikuttaa omiin asioihinsa, osallistua ja tulla huomioiduksi päätöksenteossa. Näin hän myös kasvaa oman arvonsa tuntevaksi, osallistuvaksi ja yhteiskunnallisesti aktiiviseksi kansalaiseksi, ja jatkaa hyvän kehää kohti ylisukupolvista hyvinvointia.

Kuntavaalit ovat lapsivaalit, joissa lapsen äänen on kuuluttava kirkkaana!

Lapsuuden kivijalka: vahvat ja toimivat peruspalvelut

Tulevaisuuden lapsiystävällinen kunta panostaa lapsiin ja samalla myös omaan tulevaisuuteensa. Lapsiystävällinen kunta on hyvä paikka asua, ja sellaisena myös vetovoimainen ja kilpailukykyinen alue.

Hyvinvoinnin rakennusaineita kunnissa nyt ja tulevaisuudessa ovat:

  • laadukas varhaiskasvatus ja koulutus,
  • perhekeskukset ja muut lapset ja perheet tavoittavat matalan kynnyksen palvelut,
  • vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelut
  • monipuoliset harrastusmahdollisuudet sekä
  • lapsen oikeuksien toteutuminen.

Lasten ja perheiden eriarvoistuminen on pysäytettävä. Hallitus on päätöksillään lisännyt lasten eriarvoistumista esimerkiksi tarjoamalla kunnille mahdollisuuden rajata subjektiivista päivähoito-oikeutta. Hyvin toimeentulevissa kunnissa rajauksia ei ole tehty. Niissäkään kunnissa, joissa päivähoito-oikeutta on rajattu, säästöjä ei ole juuri saavutettu. Haasteellisessa perhetilanteessa kokopäivähoito saattaa olla juuri se matalan kynnyksen apu, joka auttaa jaksamaan.

Kun peruspalveluista tingitään, kustannukset maksetaan tulevaisuudessa korkoineen.

Tulevaisuuden hyvinvointi syntyy lapset huomioivasta politiikasta

Anna ääni lapselle -kuvitustaLapsi- ja perhejärjestöt haluavat varmistaa, että vaaleissa valitaan päättäjiä, jotka huolehtivat lasten edusta ja lapsivaikutusten arvioinnista koko vaalikauden ajan. Välineitä on jo: lapsibudjetointiin ja lapsivaikutusten arviointiin on olemassa toimivia malleja. Meillä on myös hyviä esimerkkejä kunnista, jotka ovat ottaneet näitä työkaluja käyttöönsä, ja siten aloittaneet oman tulevaisuutensa turvaamisen.

Lapsivaikutusten arviointi tulee tehdä kaikessa päätöksenteossa, ei vain välittömästi lapsia koskevissa asioissa. Kunta on lapsen keskeinen elinympäristö ja sen tekemät päätökset vaikuttavat suoraan siihen, miten lapsi voi ja mitä mahdollisuuksia hänellä on, nyt ja tulevaisuudessa.

Lasten ja nuorten äänen kuuleminen ja lapsivaikutusten arviointi niin kunnissa kuin suurissa sote-ratkaisuissa ovat keinoja välttää virheitä päätöksenteossa. Hallituksen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman mukainen toimintakulttuuri ja painopisteen muutos korjaavista palveluista ehkäiseviin palveluihin luovat hyvinvointia pitkälle tulevaisuuteen.

Kuntalainen, vaadi kunnaltasi näitä:

  • Laadukkaat peruspalvelut
  • Perhekeskusmallin käyttöönotto
  • Lapsivaikutusten arviointi
  • Lapsibudjetointi
  • Lasten ja nuorten ääni kuuluviin

Otetaan kuntavaaleissa 9.4.2017 yhdessä askel kohti tulevaisuuden lapsiystävällistä kuntaa – kaikissa Suomen kunnissa!