Siirry sisältöön

Koordinaatiohanke auttaa kuntia alkuun

Kuntien omien interventio-ohjelmien tavoitteena on löytää data-analyysin pohjalta kohderyhmä, jonka lastensuojelun asiakkuus on ennaltaehkäistävissä interventioiden avulla. Jokaisen kunnan kohderyhmä on omanlainen.

Lapset SIB -ohjelmassa kunta itse ohjaa vahvasti tavoitteiden määrittelyä, joka tapahtuu yhteistyössä rahaston kanssa. Hanketta hallinnoi FIM Varainhoito Oy yhdessä kumppaniensa Epiqus Oy:n ja Lastensuojelun Keskusliitto ry:n (LSKL) kanssa.

Lapset SIB -hankkeessa kunnat, sijoittajat, järjestöt ja yritykset yhdistävät voimansa lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin tueksi. Tulosperusteinen rahoitussopimus eli SIB on kunnalle yksi tapa rahoittaa hyvinvointia edistävää työtä ja ehkäistä syrjäytymistä.  SIB -mallilla toteutettavan toiminnan lähtökohtana on aina kunnan havaitsema ja määrittelemä ehkäisevän lastensuojelutyön tarve.  

Lapset SIB -interventiokokonaisuudet

Lapset SIB -ohjelmat toimivat kuntakohtaisesti ja jokaiselle kunnalle räätälöidään data-analyysin sekä mallinnuksen pohjalta oma vaikuttava interventiokokonaisuus. Palvelukokonaisuus suunnitellaan kunnan tarpeiden mukaan. Lastensuojelun Keskusliitto on kartoittanut sopivat toteutuskumppanit, minkä jälkeen Epiqus on rakentanut SIB-rahastomallin kyseisen hankkeen ympärille. Lopullisen päätöksen palvelukokonaisuuden toteuttamisesta ja rahoittamisesta tekee FIM SIB-rahaston hallinnoijana.

Lapset SIB -interventiokokonaisuuksissa on aina päätoteuttajakumppani, jonka pohjalta toimintaa rakennetaan. Päätoteuttajakumppanin lisäksi käytetään myös muiden toteuttajakumppaneiden palveluita räätälöidysti ja tarpeen mukaan.

Yhteensä kuusi kuntaa on selvittänyt muutostavoitettaan ja mahdollisuutta hyödyntää rahastoa sekä tehnyt alustavan sopimuksen rahaston kanssa. Hämeenlinnassa toiminta on aloitettu syksyllä 2018. Vantaa on toinen Lapset SIB -ohjelman toiminnan aloittaneista kunnista.

Lapset SIB Hämeenlinna

Hämeenlinnan mallissa tuetaan lapsia, joiden vanhemmilla on elämässä haasteita esimerkiksi toimeentulon tai yksinhuoltajuuden vuoksi. Lapsia tuetaan joukkueurheilun avulla, jossa painottuu sosiaali- ja kasvatustyö. 6-7 -vuotiaista pojista muodostetaan joukkue, jonka kanssa työskentelee kasvattaja seuraavat 12 vuotta. Joukkuetoiminnan pohjana on Icehearts -toimintamalli ja sen lisäksi Hämeenlinnan Lapset SIB -mallissa kasvattajan kanssa lapsia ja perheitä tukee laaja joukko muita toimijoita. Lapsille ja vanhemmille on tarjolla mm. psykologipalveluita, kotiin vietävää tukea/perhetyötä ja oppimisen tukea.

Lapset SIB Vantaa

Vantaan mallissa tuetaan perheitä, joissa lapsella on monimuotoisia keskittymisen, käyttäytymisen, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja tunne-elämän haasteita. Lisäksi vanhemmilla on omia haasteita esim. pitkäaikainen sairaus tai toimeentuloon liittyviä ongelmia. Perheet saavat Vantaalla tuekseen Perhekumppanin, joka kulkee perheen rinnalla ja auttaa heitä eteenpäin. Toiminnan pohjana on SOS-Lapsikylän kehittämä Perhekumppani –malli. Lisäksi lasta ja vanhempia tukee laaja joukko muita toimijoita tarpeen mukaan.

Lapset-SIB hankkeen toimijat

  • FIM: toimii Lapset SIB –rahaston hankehallinnoijana
  • Epiqus: vastaa mallinnuksesta ja vaikuttavuusarvioinneista.
  • Lastensuojelun Keskusliitto: toimii hankkeessa lapsi- ja perhepalveluiden asiantuntijana
  • Kunnat: toimivat yhteistyössä SIBn toimijoiden kanssa, sekä hankkivat kuntien hyvinvointi- ja talousdataa Lapset SIBn käyttöön.
  • Päätoteuttajakumppanit: toteuttavat interventioita lapset SIBin määrittelemin ehdoin.
  • Muut toteuttajakumppanit: osallistuvat interventioiden toteuttamiseen hankkeen aikana tarpeen mukaan.
  • Hankkeen tutkimuskumppani: on Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos


Seuraa Lapset SIB -hanketta Facebookissa ja Twitterissä tunnisteella #lapsetsib

Katso myös SIB-sanasto>>

Lisätietoja:

Riikka Westman

Projektipäällikkö


040 575 9115

Työskentelen vaikuttavuusinvestoimisen Lapset SIB -hankkeessa projektipäällikkönä. Vastaan hankkeen yhteiskehittämisestä yhdessä kuntien ja muiden hankkeen toimijoiden kanssa.

Sonia Kuutti

Hankekoordinaattori


040 848 6381

Työskentelen hankekoordinaattorina Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinaatiohankkeessa ja vaikuttavuusinvestoimisen Lapset SIB -hankkeessa.