Hyppää sisältöön

Lastensuo­jelun Keskusliiton vuosi 2021

Keskusliiton vuosi 2021

Lastensuojelun Keskusliiton vuosi 2021 oli muutosten ja uusien alkujen aikaa. Uutta luotaavaa strategiaa valmisteltiin vuoden aikana koko henkilöstön ja luottamushenkilöiden voimin. Strategia hyväksyttiin syyskokouksessa ja sen pohjalta laadittiin toimintasuunnitelma seuraaville vuosille.

Pitkäaikaisen puheenjohtajan, emeritusprofessori Pentti Arajärven kausi päättyi vuoden 2021 loppuun. Syyskokouksessa uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Alkon toimitusjohtaja Leena Laitinen. Myös toiminnanjohtaja vaihtui, kun Hanna Heinonen siirtyi syyskuussa STEAn johtajaksi ja uutena toiminnanjohtajana aloitti Ulla Siimes.

Covid-19-pandemialla oli suuria vaikutuksia niin keskusliiton toimintaan kuin talouteen. Pandemian aiheuttamat muutokset Linnanmäen toimintaan laskivat merkittävästi Lasten Päivän Säätiön avustustuottoja, ja keskusliitossa jouduttiin loppuvuodesta 2020 käymään YT-neuvottelut, joiden myötä henkilöstöä irtisanottiin ja lomautettiin 2021 vuoden aikana. Vaikeista henkilöstöratkaisuista, henkilöstöresurssien ja toiminnan ajoittaisesta epäsuhdasta sekä etätyöstä huolimatta keskusliitossa tehtiin tuloksellista työtä yhteen hiileen puhaltaen.

Keskusliiton tapahtumat, tilaisuudet ja kokoukset toteutettiin pääosin verkossa, mikä osaltaan haastoi verkostojen toimintaa ja yhteisen työn tekemistä. Syksyn valopilkku olivat Valtakunnalliset Lastensuojelupäivät®, jotka voitiin toteuttaa Jyväskylän Paviljongissa lähi- ja etätapahtuman hybridinä teemalla Uuden edessä.

Pandemian pitkittyessä sen vaikutukset lasten ja perheiden hyvinvointiin syvenivät. Tuotimme vuoden aikana tietoa pandemian vaikutuksista ja teimme aktiivista vaikuttamistyötä lapsen oikeuksien ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Osallistuimme kansallisen lapsistrategian työhön monin tavoin, tuotimme julkaisuja ja teimme yhteistyötä useiden toimijoiden kanssa. Toteutimme keväällä Ääni lapselle –kuntavaalikampanjan, ja vuosi päättyi vaikuttamistyön osalta Ääni lapselle -aluevaalivaikuttamiseen.

Kansainvälinen työ toteutui niin ikään lähinnä etänä. Monia kansainvälisiä tapahtumia peruuntui tai siirrettiin edelleen odottamaan pandemian jälkeistä aikaa. Odotimme, että Lapsen oikeuksien komitean kuuleminen Genevessä toteutuisi vuoden 2021 aikana, mutta se siirtyi jälleen eteenpäin.

Haasteista huolimatta keskusliitossa tehtiin tuloksellista ja vaikuttavaa työtä sekä täysin uusiakin avauksia. Vuoden aikana selvitettiin keskusliiton hiilijalanjälkeä ja otettiin ilmastotoimet vahvemmin osaksi liiton agendaa. Pandemian keskellä uskallettiin siis suunnata katseita myös tulevaisuuteen. Sillä tiellä on hyvä jatkaa myös vuonna 2022.

Vuosi 2021 lukuina

Katso Vuosi lukuina -infograafi Infogramissa. 

Keskusliiton hallitus 2021

Talous  ja hallinto

Vuonna 2020 alkanut Covid-19-pandemia vaikutti merkittävästi Lastensuojelun Keskusliiton talouteen myös vuonna 2021. Tärkeimmän rahoittajamme eli Lasten Päivän Säätiön avustus toimintaamme jäi noin puoleen aikaisemmista vuosista.

Talous

Jo vuonna 2020 aloitetut säästötoimet vaikuttivat merkittävämmin vasta vuonna 2021. Keskusliitto joutui osittain lomauttamaan henkilökuntaa eri pituisiksi jaksoiksi, siirtämään rekrytointeja sekä irtisanomaan osan henkilökunnastaan. Lisäksi jo vuonna 2020 aloitettuja muita toiminnan säästötoimia jatkettiin vuonna 2021. Varsinkin ostopalvelut vähennettiin minimiin, eikä KV-toiminnasta tai yleensä matkustamisesta syntynyt kuluja.

Edellä mainittujen säästötoimien lisäksi keskusliitto joutui ottamaan ulkopuolista lainarahaa ydintoimintojensa varmistamiseksi.

Vuonna 2021 ei järjestetty Lastensuojelun kesäpäiviä, mutta Valtakunnalliset Lastensuojelupäivät® järjestettiin hybriditapaamisena Jyväskylässä ja verkossa.

Lapsen Maailma -lehden talous on pysynyt vakaana muuten haastavassa taloustilanteessa. Lehden tilausmäärät ovat jopa olleet hienoisessa nousussa.

Kokonaisuudessaan Lastensuojelun Keskusliiton taloudellinen tulos vuonna 2021 muodostui hiukan ylijäämäiseksi.

Henkilöstö ja työsuojelu

Keskusliitossa oli työsuhteessa vuoden 2021 aikana eri ajanjaksoina 35 henkilöä, joista naisia oli 31. Henkilötyövuosina laskettuna keskusliitossa työskenteli 26 henkilöä (vuonna 2020: 29,6). Liitossa työskenteli vuoden aikana myös neljä harjoittelijaa. Rekrytoimme vuoden aikana neljä uutta työntekijää, joista kolme määräaikaisiin tehtäviin. Vuoden aikana keskusliitosta jatkoi uusiin haasteisiin kahdeksan työntekijää, joista kolme edellisen vuoden YT-prosessin seurauksena. Lähteneistä kolmella oli määräaikainen työsuhde. Henkilökunnan ikäjakauma oli 32–63 vuotta keski-iän ollessa 46 vuotta. Työntekijöistä kolme teki lyhyempää työaikaa jossain vaiheessa vuotta, ja kaksi työntekijää jäi perhevapaille.

Etätöiden jatkuessa kiinnitimme erityistä huomiota perheen ja työn tasapainoon. Seurasimme jaksamista, työhön käytettyä aikaa ja saldokertymiä. Henkilökunnan hyvinvoinnista kerättiin tietoa mm. kolmella henkilöstökyselyllä, joita pitivät erittäin hyödyllisinä sekä työntekijät että työnantaja. Pystyimme niiden avulla reagoimaan esiin nousseisiin haasteisiin ja tukemaan työntekijöitä heidän jaksamisessaan. Ylityötä oli mahdollista tehdä vain erikseen esimiehen kanssa sopimalla. Perheystävälliset käytännöt olivat osa arkeamme ja perehdytysprosessiamme.

Työsuojelutoimikunta kokousti vuoden aikana neljä kertaa.

Katso LSKL henkilöstö 2021 -infograafi Infogramissa.

Neuvottelukunnat

Vuoden aikana toimintaansa jatkoi kolme neuvottelukuntaa. Lapsi- ja perhepolitiikan, Osallisuuden edistämisen ja Lastensuojelun neuvottelukunnat kokoontuivat kukin kolme kertaa. Neljäs kokous järjestettiin marraskuussa yhteisesti Saanko uskoa tulevaan? – Nuorten hyvinvointi ja sen turvaaminen -seminaarina, jossa asiaa tarkasteltiin asiantuntijapaneelissa. Seminaarissa kuultiin myös Ahvenanmaan kokemuksia lapsen oikeuksien sopimuksen määräaikaisraportoinnista.

Keskusliiton henkilöstö kuvattuna etäpalaverissa.

Keskusliiston henkilöstö vuonna 2021 ylhäältä vasemmalta alkaen: viestinnän asiantuntija Tuuli Valo, toimituspäällikkö Anu Jämsén, toiminnanjohtaja Ulla Siimes (syyskuusta alkaen) vaikuttamisen ja yhteiskuntasuhteiden johtaja Miia Pitkänen, erityisasiantuntija Sonja Falk, erityisasiantuntija Kaisu Muuronen, viestintäkoordinaattori Soile Honkala, tietoasiantuntija Katri Koivunen, viestinnän ja vaikuttamisen johtaja Juuli Hurskainen, osallisuusasiantuntija Mari Väistö, johdon assistentti Tuire Berg, talous- ja hallintopäällikkö Petri Koskinen, hankekoordinaattori Sonia Kuutti, projektipäällikkö Riikka Westman, toiminnanjohtaja Hanna Heinonen (syyskuuhun asti), erityisasiantuntija Ira Custódio, verkkoviestinnän suunnittelija Auli Laine, erityisasiantuntija Julia Kuokkanen, hankepäällikkö Petri Paju, toimistosihteeri Monica Lindholm, erityisasiantuntija Eliisa Jämsén, viestintäasiantuntija Laura Sareskoski, lastensuojelun ja osallisuuden asiantuntija Johannes Jahnukainen, erityisasiantuntija Jonna Lindqvist, visuaalisen viestinnän suunnittelija Oona Niskanen, erityisasiantuntija Annukka Paasivirta, erityisasiantuntija Anna Tiili, erityisasiantuntija Kirsi Pollari ja erityisasiantuntija Taina Martiskainen. Kuvasta puuttuvat: toimistoapulainen Arja Salo,  tietoasiantuntija Tanja Juuri, viestintäkoordinaattori Nelli Sinisaari, viestintäkoordinaattori Eetu Karppanen, harjoittelija Minttu Junno, harjoittelija Kirsi Markkanen, harjoittelija Terhi Lojamo sekä harjoittelija ja lapsen oikeuksien oppimateriaalien tekijä Jasmine Lehtoranta.

Viestintä

Lastensuojelun Keskusliiton viestintää värittivät erityisesti verkkoviestinnän uudistus sekä lukuisat julkaisut. Keskusliiton uusi, saavutettava verkkosivusto julkaistiin alkuvuonna ja sen alle siirretyt Lapsen Maailma -lehden sivusto sekä koulutuspäivien sivustot kevään aikana.

Sivuston uudistuksessa otettiin tietosuojamuutosten takia käyttöön uudet evästekäytännöt, mikä hankaloitti kävijämäärien seurantaa, mutta käyttäjäpalaute uudistuksesta oli hyvää.

Lskl.fin etusivu, jossa iloinen, tumamihoinen poika nauraa katsoen sivuttain kameraan.

Uusitun lskl.fin etusivu.

Korona vaikutti edelleen viestinnän kenttään monella tavalla: Lapsi mukaan töihin -päivää ei vieläkään järjestetty, ja moni livetapahtuma ja verkostotapaaminen siirtyi sähköiseksi.

Keskusliiton koordinoima Anna ääni lapselle -kampanja teki 41 järjestön voimin vaikuttamistyötä keväällä kuntavaaleissa ja järjesti Helsingin Sanomien Lasten uutisten kanssa yhteisen lasten vaalipaneelin (hs.fi), johon osallistuivat kaikkien puolueiden puheenjohtajat. Vaalipaneeli tavoitti Helsingin Sanomien sekä Ilta-Sanomien striimin kautta kymmeniä tuhansia (suora lähetys 35 000, tallenne 32 000 pelkästään HS Lasten uutisten kautta). Koronatilanteen takia vaalipaneeliin ei ollut mahdollista ottaa liveyleisöä, vaan lasten ja nuorten esittämät kysymykset välitettiin videoiden kautta. Anna ääni lapselle -kampanjan järjestöt osallistuivat videokysymysten toteutukseen.

Kuvitettu lapsi mikrofoni kädessään kehottaa katsomaan lasten vaalipaneelia: Mitä sinun puolueesi aikoo tehdä lasten hyväksi?.

Lasten vaalipaneelin mainos.

Anna ääni lapselle -kampanja valmistautui myös aluevaaleihin, jotka pidettiin heti tammikuussa 2022, sekä hyvinvointialueiden rakentamiseen vaikuttamiseen. Kampanja toi keskusliiton verkkosivustolle erityisen paljon kävijöitä.

Tilastotietoa keskusliiton hallinnomien verkkosivujen kävijöistä. Lapsenmaailma.fi keräsi eniten käyttäjiä ja sivustovierailuja. Sijalla 2. on lapsenoikeudet.fi, sijalla 3. Lastensuojelu.info, sijalla 4. lskl.fi ja sijalla 5. Lastensuojelupaivat.fi.

Verkkosivujen kävijämäärät 2021: suosituin keskusliiton hallinnoima sivusto on Lapsen Maailman sivusto yli 200 000 käyttäjällä vuodessa. Huomioitavaa on, että vuoden 2021 lukujen vertailtavuus edellisten vuosien kävijöihin ja sivustovierailuihin katosi tietosuoja-asetusten mukaisten evästekäytäntöjen käyttöönoton vuoksi. Käyttäjillä on nykyään mahdollisuus valita, hyväksyykö hän evästeseurantaa vai ei, ja tämä näkyy analytiikkaseurannassa pudotuksena edellisiin vuosiin verrattuna.

Keskusliitto tuotti poikkeusvuodesta huolimatta poikkeuksellisen paljon julkaisuja. Vuoden aikana tehtiin yhteensä 11 julkaisua (vuonna 2020: 4; vuonna 2019: 12; vuonna 2018: 7 ja vuonna 2017: 5), kolme visuaalisista tiivistelmää, yksi kannanotto sekä yksi politiikkasuositus. Erityisesti näkyvyyttä toivat Kovemmin käsin – Suomalaisten kasvatusasenteet sekä kuritusväkivallan käyttö 2021 -selvitys sekä Kaikille eväät elämään -hankkeen julkaisu Paikoillaan pyörivä arki – Selvitys lapsiperheiden arjesta koronakriisin toisen aallon aikana.

Keskusliitto mediassa

Lastensuojelun Keskusliitto mainittiin nimeltä verkkomediassa 374 kertaa (kaksoisosumat poistettu). Näkyvyys laski hieman edellisestä vuodesta, jolloin näkyvyydessä oli tapahtunut kasvua (vuonna 2020: 392, vuonna 2019: 297 ja 2018: 314 kertaa), mutta tavoittavuusluvut olivat korkeat: tavoitimme yhteensä arviolta noin miljoona lukijaa.

Keskusliiton asiantuntijat esiintyivät aktiivisesti mediassa erityisesti lastensuojeluun sekä lasten ja perheiden hyvinvointiin liittyvissä aiheissa.

Sosiaalinen media

Keskusliiton näkyvyys sosiaalisessa mediassa on kasvanut tasaiseen tahtiin jo useamman vuoden ajan. Vuonna 2021 suosittuja olivat varsinkin kuritusväkivaltaan liittyvät sisällöt, Lapsen oikeuksien viikon sisällöt, Lastensuojelun viestinnällisen teon valinta sekä Leena Laitisen valinta uudeksi puheenjohtajaksi. Loppuvuodesta toiseen kertaan toteutettu Tee lapselle joulu -joulukalenteri keräsi paljon huomiota erityisesti Instagramissa.

Vuoden 2020 koronapandemian nostamiin huikeisiin lukuihin ei keskusliiton sosiaalisessa mediassa kuitenkaan enää ylletty.

Kaikki keskusliiton some-kanavat ovat lisänneet seuraajia tasaisesti viime vuosina. Eniten seuraajia 2021 oli Lapsen oikeuksien Facebook-tilillä: n. 15 000.

Kirjasto ja tietopalvelu

Tietopalvelun toimintaa mukautettiin pienempien resurssien sekä koronapandemian mukanaan tuomien haasteiden myötä ja toiminnassa keskityttiin pääasiassa sähköisiin palvelukanaviin. Kirjaston tilat olivat auki ulkopuolisille asiakkaille vain pyynnöstä, mikä yhdessä etätyösuosituksen kanssa vähensi kävijämääriä. Kirjojen lainausmäärät kasvoivat kuitenkin hiukan edellisvuodesta ja tietopalvelu palveli sekä liiton omia että ulkopuolisia tiedontarvitsijoita tietopyynnöissä ja materiaalitarpeissa.

Tietopalvelun uutiskirjeistä Uutisia maailmalta oli tauolla, mutta muut ilmestyivät suunnitellusti ja jatkoivat pienoista nousua lukija- ja avausmäärissä.

Lapsen Maailma

Printtilehden rinnalla alettiin julkaista digilehteä, jonka myynti yllätti positiivisesti: vuonna 2021 tehtiin 890 digitilausta. Aikakauslehtiviikolla huhtikuussa siihen tutustui Lehtiluukku-sovelluksessa lähes 1 200 lukijaa. Vuonna 2021 ilmestyi lehden 80. vuosikerta, mitä juhlistettiin lehdessä läpi vuoden.

Uutena kolumnistina aloitti Atte Ahokas, joka on Jokioisilla asuva lukiolainen ja ilmastoaktivisti FridaysForFuture-liikkeessä.

Lapsen Maailma sai Aikakausmedian toteuttamassa Adam-lukijatutkimuksessa kouluarvosanakseen 8,7. Kyselyyn vastasi 325 lukijaamme, joista 77 % kertoi lehden vaikuttaneen myönteisesti heidän käsitykseensä lastensuojelusta, lasten ja nuorten kasvattamisesta ja Lastensuojelun Keskusliitosta.

Vuoden aikana kilpailutettiin kirjapainot ja päädyttiin jatkamaan kotimaisen Punamusta Oy:n kanssa, jonka vastuullisuusohjelma (lukusali.fi) oli tarkastelluista painoista paras.

Vuoden lopussa uusittiin lehden uutiskirje tilaajille ja medialle.

Katso Lapsen Maailman tunnusluvut Infogramissa

Lapsen Maailman verkkosivujen TOP-10-lista Lapsenmaailma.fissä:

Lasten ja perheiden eriarvoistuminen

Pandemiatilanne jatkui, mikä heijastui lasten ja perheiden hyvinvointiin. Keskusliitossa jatkettiin aktiivista vaikuttamistyötä lapsen turvallisten kasvuolosuhteiden puolesta.

Lapsiperheiden toimeentulo ja sosiaaliturva

Lapsiperheköyhyyden vähentämistä ja lapsiperheiden toimeentulon vahvistamista pidettiin läpileikkaavasti esillä kaikessa vaikuttamistyössä. Vuoden 2021 alussa kiinnitimme huomiota siihen, ettei sosiaaliturvan kokonaisuudistusta valmisteleva sosiaaliturvakomitea ollut huomioinut lapsinäkökulmaa ensimmäisen toimintavuotensa aikana. Huomion seurauksena valmistelimme kuuden lapsi- ja perhejärjestön yhteisen vetoomuksen (18.2.2021) sosiaaliturvakomitealle sekä lapsi- ja nuorisopolitiikan ministerityöryhmälle. Vetoomuksessa korostettiin, että sosiaaliturvan kokonaisuudistuksessa lapsiperheiden asiaa on tarpeen käsitellä sekä omana kokonaisuutenaan ja että läpileikkaavasti muiden teemojen kohdalla.

Koordinoimme sosiaaliturvan muutostarpeista myös kuuden lapsi- ja perhejärjestön yhteisen Lapsiperheet ja sosiaaliturvauudistus -politiikkasuosituksen (pdf), joka julkaistiin toukokuussa.

Sosiaaliturvakomiteaa lähestyttiin vielä uudelleen marraskuussa 2021, kun lapsinäkökulma edelleen puuttui komitean tarkastelusta. Politiikkasuositusta esiteltiin eduskunnan Lapsen puolesta -ryhmän seminaarissa 16.11. Näiden toimenpiteiden jälkeen asia eteni sosiaaliturvakomiteassa.

Kaikille eväät elämään

Avustusohjelman hankkeista selvä enemmistö jatkoi toimintaansa alkuvuonna 2021. Toiminnassa olleet hankkeet kokoontuivat vuoden aikana kahdesti: elokuussa järjestetyssä kesäkoulussa perehdyttiin Euroopan unionin rahoitusjärjestelmiin, ja verkoston viimeinen tilaisuus järjestettiin marraskuussa Turussa. Etäkokoontumisia oli yhdeksän.

Tammikuussa järjestettiin Pirkanmaan kuntavaalipaneeli tamperelaisten hankkeiden yhteistyönä. Paneeliin osallistui ehdokkaita seitsemästä puolueesta.

Keväällä julkaistussa Paikoillaan pyörivä arki -selvityksessä raportoitiin pandemian toisen aallon aikana kerätyn kyselyaineiston tulokset ja tarkasteltiin muutoksia kevään 2020 poikkeusajan tuloksiin. Selvityksessä tuli esille, että kriisin vaikutukset kohdistuivat epätasaisesti eri lapsiryhmiin. Riskiryhmiin kuuluvat kärsivät muita enemmän.

Yhteistyössä STEA:n kanssa järjestettiin avustusohjelmia koskeva keskustelutilaisuus, jossa keskustelun pohjana oli ohjelman ulkoinen arviointi.

Väkivallaton lapsuus

Keskusliitosta osallistuttiin aktiivisesti väkivallattoman lapsuuden vastaiseen työhön kansallisen Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelman ohjausryhmässä sekä Lanzaroten toimeenpanosuunnitelman työstämiseen kansallisessa työryhmässä.

Keskusliitto koordinoi maaliskuussa järjestettyä webinaaria: Ei enää hiljaisuutta – Miten saada kaltoinkohdeltujen ja väkivaltaa kokeneiden lasten ääni kuuluviin. Webinaari järjestettiin yhteistyössä Osallisuuden aika ry:n, Pesäpuu ry:n, Ensi- ja turvakotien liiton ja THL:n Barnahus-hankkeen kanssa. Webinaariin osallistui lähes tuhat lasten ja perheiden kanssa työskentelevää ammattilaista.

Lasten kohtaama väkivalta oli teemana myös Valtakunnallisten lastensuojelupäivien® alaseminaarissa.

Lokakuussa julkaistiin Kovemmin käsin – Suomalaisten kasvatusasenteet ja kuritusväkivallan käyttö 2021 -selvitys, joka oli jatkoa pitkäjänteiselle seurannalle suomalaisten kasvatusasenteista. Tuloksista näkyi, että tietoisuus kuritusväkivallan lainvastaisuudesta oli hieman heikentynyt ja asenteet koventuneet. Selvityksessä oli myös kommenttipuheenvuorot THL:lta, Tampereen yliopistolta sekä Ensi- ja turvakotien liitolta. Selvityksestä järjestettiin erillinen julkaisutilaisuus webinaarina 27.10. ja sen tulokset keräsivät runsaasti mediahuomiota ja julkaistiin laajasti valtamediassa.

Kuritusväkivaltaselvityksen jälkeen aloitettiin henkisen väkivallan vastaisen kampanjan suunnittelu ja tehtiin kysely ammattilaisille lasten kohtaamasta henkisestä väkivallasta yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liiton, THL:n Barnahus-hankkeen ja Tampereen yliopiston kanssa. Lisäksi alettiin työstää interaktiivista artikkelia kuritusväkivallan historiasta, jonka keskusliitto julkaisee 2022.

Tyttö vie sormen suunsa eteen hiljaisuuden merkiksi.

Ei enää hiljaisuutta -webinaarin mainos.

Lapsen oikeudet

Lastensuojelun Keskusliiton strategisena tavoitteena vuonna 2021 päättyvällä strategiakaudella on ollut, että lapsen oikeudet tunnetaan ja huomioidaan poliittisessa päätöksenteossa. Keskeisessä asemassa on YK:n lapsen oikeuksien sopimus, mutta keskusliitto tekee vaikuttamistyötä myös muiden lasten kannalta merkittävien ihmisoikeusvelvoitteiden edistämiseksi yhdessä toisten lapsi- ja perhejärjestöjen ja ihmisoikeustoimijoiden kanssa. Vaikuttamistyössä näkyvät myös Euroopan neuvoston lapsiohjelma ja lapsen oikeuksien strategia (2016–2021).

Lastensuojelun Keskusliitto on vahvistanut lapsen oikeuksien tunnettuutta niin suuren yleisön, päättäjien, lasten ja nuorten kuin heidän parissaan työskentelevien ammattilaisten keskuudessa. Keskusliiton edustaja osallistuu lapsiasianeuvottelukunnan toimintaan. Keskusliitto on kannanotoissaan, lausunnoissaan, työryhmissä, tapaamisissaan poliittisten päättäjien kanssa sekä eduskunnan valiokuntakuulemisissa säännönmukaisesti tuonut esille, että lapsen oikeudet on huomioitava kaikissa päätöksissä ja toimissa, jotka vaikuttavat lasten ja lapsiperheiden elämään.

Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyy julkisen vallan velvoite toteuttaa sopimusta aktiivisesti. Lapsivaikutusten arviointi, lapsibudjetointi ja kansallinen lapsistrategia ovat toisiinsa liittyviä keskeisiä välineitä sopimuksen täytäntöönpanossa. Keskusliitto korostaa toiminnassaan aktiivisesti näiden välineiden merkitystä sekä edistää niiden tunnettuutta ja käyttöönottoa.

LOS-raportin viimeistely ja valmistuminen

Suomi toimitti YK:n lapsen oikeuksien komitealle yhdistetyn viidennen ja kuudennen määräaikaisraportin (pdf, um.fi) 26.7.2019 eli kaksi vuotta myöhässä.

Rinnakkaisraporttia määräaikaisraporttiin (lapsenoikeudet.fi) valmisteltiin yhteistyössä usean järjestön ja muun toimijan kanssa vuosina 2016–2017 ja sitä päivitettiin useamman kerran vuosina 2018–2021, sillä komitean aikataulut viivästyivät jatkuvasti. Keskusliitto vastasi valmistelun koordinoinnista ja raportin koostamisesta sekä pääosin kirjoittamisesta. Rinnakkaisraportti valmistui ja käännettiin englannin kielelle vuoden 2021 alussa, mutta pandemian vuoksi Suomen kuuleminen siirtyi jälleen eteenpäin vuodelle 2022.

Lapsen oikeuksien viestintä

Keskusliitto jatkoi lapsen oikeuksien viestinnän ja viestintäverkoston koordinoimista sekä järjesti Lapsen oikeuksien viikon kouluille ja varhaiskasvatukseen sekä somekampanjan lapsen oikeuksien viikon alla. Lapsen oikeuksien viikon teemana oli lapsen oikeus hyvään kohteluun (#MullaOnVäliä #SullaOnVäliä). Teemaviikon suosio ja tavoittavuus kasvoi erityisesti varhaiskasvatuksessa.

Lapsen oikeuksien viikon kampanjakuva, jossa kaksi kuvitettua lasta muodostavat käsillään sydämen.

Lapsen oikeuksien viikon kampanjakuva – #MullaOnVäliä, #SullaOnVäliä.

Viestintäverkosto kokoontui vuoden aikana viisi kertaa Teamsin välityksellä ja julkaisi muun muassa yhteisen kannanoton lapsen oikeuksien päivänä. Keskusliitto ylläpiti lapsen oikeuksien verkkosivustoa (www.lapsenoikeudet.fi) sekä Lapsen oikeuksien viikon verkkosivustoa (www.lapsenoikeuksienviikko.fi) sekä lapsen oikeuksien somekanavia.

Lastensuojelun Keskusliiton asiantuntijat laativat lapsiasiavaltuutetun toimeksiannosta uuden kansallisen lapsen oikeuksien viestintästrategian (valtioneuvosto.fi) sekä toteuttivat siihen liittyvät laajat taustaselvitykset. Lapsen oikeuksien viestintästrategia julkaistaan ja tulee voimaan vuonna 2022.

Keskusliitto järjesti yhdessä lapsiasiavaltuutetun, valtioneuvoston sekä Kansallisen lapsistrategian kanssa Lapsen oikeuksien päivän juhlan verkkovälitteisesti.

Kansallinen lapsistrategia

Kansallinen lapsistrategia (valtioneuvosto.fi) julkaistiin helmikuussa 2021. Lastensuojelun Keskusliiton edustajat olivat mukana komiteatyöskentelyssä sekä lapsistrategian seurantaryhmässä (2020–2021).

Lapsistrategian osalta ilmestyivät vuonna 2021 julkaisut:
Lapset, nuoret ja koronakriisi. Lapsistrategian koronatyöryhmän arvio ja esitykset lapsen oikeuksien toteuttamiseksi (valtioneuvosto.fi). Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 2021:2. (mukana työryhmässä ja julkaisun kirjoittajana).
Esa Iivonen & Kirsi Pollari: Lapsivaikutusten arvioinnin käsikirja lainvalmistelijoille (valtioneuvosto.fi). Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 2021:5.

Lapsistrategiaviestintä ja -sivusto

Keskusliitto julkaisi ja ylläpiti lapsen oikeuksien sivustollaan Kansallisen lapsistrategian alasivustoa sekä teki aktiivista viestintäyhteistyötä lapsistrategian kanssa (www.lapsistrategia.fi).

Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi

Lastensuojelun Keskusliitto jatkoi Lapsivaikutusten arviointi (LAVA) -verkoston koollekutsumista. Verkosto kokoontuu kahdesti vuodessa ja on avoin kaikille lapsivaikutusten arviointia edistäville tahoille. Osallistuminen verkoston tapaamisiin on aktiivista, ja verkostoon on tullut vuosittain 1–2 jäsentä lisää.

Lastensuojelun Keskusliitto toimi ulkopuolisena sparraajana seitsemän kunnan yhteisen DigiOne-hankkeen lapsivaikutusten arviointiprosessissa (digione.fi). Keskusliiton asiantuntija suunnitteli ja veti hankkeen toimijoille työpajoja. Arvioinnin laatimisesta vastasi hankkeen työryhmä. Prosessi vahvisti erityisesti työryhmän ymmärrystä yhdenvertaisuudesta hankkeen keskeisenä arvona. Arviointi koettiin antoisaksi ja opettavaiseksi ja sen koettiin vahvistaneen asiantuntijoiden ymmärrystä valintoihin liittyvistä vaikutuksista, hyödyistä ja mahdollisista riskeistä.

Lapsibudjetointi eteni valtionhallinnossa pilotointivaiheeseen osana lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmaa. Pilotointia edelsi virkamiestyöryhmän työ, jossa hyödynnettiin keskusliiton asiantuntemusta muun muassa kuulemisten ja aiemmin tuotetun materiaalin pohjalta. Lapsibudjetoinnin pilotointi ja vakiinnuttaminen – Työryhmän mietintö lapsibudjetoinnin kehittämismahdollisuuksista valtion talousarviossa sekä kunnissa ja hyvinvointialueilla (pdf, hankeikkuna.fi). Alueellista lapsibudjetointia ja päätösten lapsivaikutusten arviointia tuotiin esille sekä kuntavaaleihin että aluevaaleihin liittyvässä vaikuttamistyössä.

Vammaisten lasten oikeudet ja hyvinvointi

Keskusliiton asiantuntija osallistui THL:n vammaispalvelujen käsikirjan lakiryhmään ja kirjoitti Ihmisoikeusliiton asiantuntija Sanna Aholan kanssa siihen vammaisten lasten osallisuudesta (thl.fi).

Vuoden aikana tehtiin vammaisjärjestöjen kanssa vaikuttamistyötä, joka liittyi lastensuojelulain, vammaislainsäädännön ja kuntoutuksen uudistamiseen.

Muu vaikuttamistyö

Vuoden aikana myytiin asiantuntijapalveluita lapsistrategiaan ja Ihmisoikeusliittoon sekä lapsiasiavaltuutetun toimistolle.

Lastensuojelun keskusliiton puheenjohtaja osallistui IMO-seurantaryhmään (valtioneuvosto.fi).

Lapsilähtöinen lapsi- ja perhepolitiikka

Lausuntopyyntöihin vastaaminen on keskeinen ja pitkäjänteinen osa Lastensuojelun Keskusliiton vaikuttamistyötä, jota jatkettiin aktiivisesti myös vuonna 2021.

Annoimme vuoden aikana 35 lausuntoa ja osallistuimme 10 kuulemiseen. Huhtikuussa julkaistiin Nuorten hyvinvointi vaatii hallitukselta kiireisiä toimenpiteitä -kannanotto.

Keskusliitolla on pysyvä asiantuntijapaikka eduskunnan Lapsen puolesta -ryhmässä. Vuonna 2020 ryhmä järjesti yhteistyössä SOSTE ry:n Monimuotoiset perheet -verkoston ja keskusliiton kanssa Lapsen oikeus tulevaisuuteen – Koronakriisin vaikutukset lapsiin -webinaarin. Vuoden aikana keskusliitto sai asiantuntijapaikan myös eduskunnan turvallisen odotus- ja vauva-ajan edistämisryhmään.

Perheet keskiöön!

Perheet keskiöön! -hanke pyrkii kiinnittämään järjestöjen tarjoaman tuen osaksi perhekeskustoimintaa. Vuonna 2021 toiminnan painopiste oli alueellisen työn tukemisessa. Hanke mm. järjesti viisi alueellista perhekeskuspäivää, jotka kokosivat yhteen noin 800 perhekeskuskehittämisestä kiinnostunutta osallistujaa. Myös työ kohtaamispaikoissa jatkui. Kohtaamispaikkatoiminnan arviointimallin koulutusmateriaalia kehitettiin ja huomiota kiinnitettiin erityisesti siihen, miten työkalua voidaan hyödyntää kunnissa ja hyvinvointialueilla.

Lisäksi hanke oli mukana sähköisen perhekeskuksen kehittämistyössä. Teimme töitä sen eteen, että järjestöjen tarjoama tuki ja palvelut ovat osa kokonaisuutta.

Osallisuusviikko toteutettiin syyskuussa 19 maakunnassa. Kyselyihin vastasi 703 vanhempaa ja 142 lasta.  Valtakunnallisia tuloksia on hyödynnetty mm. sähköiseen perhekeskuskehittämiseen liittyvässä vaikuttamistyössä nostamalla esille moninaisten perheiden ääntä ja tarpeita.

Osana hanketta käynnistettiin Lastensuojelu.info -sivuston uudistus. Sivusto tarjoaa nyt tietoa paitsi lastensuojelusta myös varhaisemman tuen palveluista. Myös sen ulkoasu uudistettiin. Sivusto julkaistiin vuoden 2022 puolella (lastensuojelu.info).

Keväällä valmisteltiin myös jatkohakemus STEA:lle Perheet keskiöön! -toiminnan jatkon turvaamiseksi ja siihen saatiin joulukuussa myönteinen päätös.

Näyttökuva Lastensuojelu.info -sivuston etusivusta, jossa kuvietttu vanhempi ja lapsi potkivat palloa kaupunkiympäristössä.

Vuoden 2022 alussa julkaistun Lastensuojelu.infon etusivu.

Vähemmistöihin kuuluvien lasten oikeudet

Vaikuttamistyössä tuotiin esille vähemmistöihin kuuluvien lasten oikeuksia ja heidän kokemiaan epäkohtia oikeuksien toteutumisessa. Ilman huoltajaa turvapaikanhakijoina tulleiden lasten oikeuksia yhdenvertaisiin palveluihin puolustettiin mm. yhteistyössä THL:n koordinoiman hankkeen Yhdessä aikuisuuteen Elämässä Eteenpäin (YEE) -hankkeen kanssa.

Vaikuttamistyötä perheenyhdistämisen helpottamiseksi jatkettiin pakolais- ja lapsitoimijoiden verkostossa tapaamalla poliitikkoja ja keskeisiä virkamiehiä. Myös Afganistanin tilanne oli ajankohtainen, ja yhdessä muiden järjestöjen kanssa pyrittiin vaikuttamaan siihen, että Suomi mahdollistaisi afganistanilaisten perheenyhdistämisen ja helpottaisi osaltaan erittäin haavoittuvassa asemassa olevien pääsyä suojeluun.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien lasten ja nuorten tilanteessa ajankohtaista oli translain uudistaminen. Siinä huomio kiinnittyi trans- ja intersukupuolisten lasten ja nuorten oikeuteen terveen identiteetin kasvuun sekä oman identiteetin ilmaisuun ja ruumiilliseen koskemattomuuteen.  Aihealueen tiimoilta tehtiin yhteistyötä muiden järjestötoimijoiden ja lapsiasiavaltuutetun toimiston kanssa. Keskusliitto nimettiin jäseneksi translain uudistuksen arviointi- ja seurantaryhmään. Hallituksen esitys on tarkoitus jättää eduskunnalle kevätistuntokaudella 2022, ja arviointi- ja seurantaryhmän työ jatkuukin 2022 vuoden puolella.

Harvaan asuttujen alueiden nuoret

Lasten ja nuorten ajatuksia arjesta asutuskeskusten ulkopuolella, opiskelusta ja tulevaisuudesta kuultiin Ilomantsiin suuntautuneella kouluvierailulla, jossa tavattiin 9.-luokkalaisia ja lukion 2.-luokkalaisia. Aiheen käsittelyä jatkettiin Lapsen Maailma -lehden artikkelissa (Lapsenmaailma.fi), blogissa, Valtakunnallisten lastensuojelupäivien® alaseminaarissa ja Kuntaliiton kanssa pidetyssä tapaamisessa.

Hyvä alku elämälle -kampanja

Vuoden aikana toteutettiin Hyvä alku elämälle -kampanja, jossa nostettiin esille lapsen varhaisten vuosien merkitys ja haavoittavimmassa asemassa olevien lasten ääni. Keskusliitto koordinoi kansallista kampanjaa yhdessä Ensi- ja turvakotien liiton ja Pelastakaa Lapset ry:n kanssa.

Kampanja on osa yhdeksässä Euroopan maassa toteutettavaa First years, first priority -kampanjaa (firstyearsfirstpriority.eu), jota Eurochild ja ISSA (International Step by Step Association) koordinoivat yhdessä EPHA:n (European Public Health Alliance) ja REF:n (Roma Education Fund) kanssa.

Osana kampanjaa koostettiin Suomea koskeva maaraportti varhaisten vuosien näkökulmasta. Lisäksi toteutettiin blogisarja, jonka kirjoittajiksi pyydettiin kampanjan yhteistyöjärjestöjä.

Tummaihoinen, kiharatukkainen lapsi katsoo kameraan kuvassa, jossa on pinkki-sininen kehys.

Hyvä alku elämälle -kampanjan kuva.

Lasten ja nuorten osallisuus

Lastensuojelun Keskusliitto kerää lasten ja nuorten näkemyksiä heidän elämästään ja siitä, miten monin tavoin heidän oikeutensa toteutuvat. Lasten ja nuorten viestiä välitetään päättäjille sekä lasten parissa työskenteleville esim. julkaisujen, blogien, mielipidekirjoitusten ja infograafien avulla.

Nuorten (etä)päivä

Jyväskylässä järjestettäväksi suunniteltu Nuorten päivä jouduttiin perumaan koronatilanteen takia. Muokkasimme toteutusta ja järjestimme Nuorten (etä)päivän Pesäpuu ry:n ja Perhehoitoliiton kautta tavoitetuille nuorille. Päivän aiheena oli hyvä lastensuojelu, jota käsiteltiin arjen, tunteiden, lastensuojelun leiman, osallisuuden sekä riittävän ajan ja ammattilaisten kautta.

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen osallistui tapahtumaan. Hänen kauttaan nuorten viestit tavoittivat perustuslakivaliokunnan jo seuraavalla viikolla. Keskustelun tuotoksena syntyi lastensuojelun ammattilaisille tarkoitettu huoneentaulu.

Tulevaisuuden lastensuojelu -hanke

Lastensuojelun Keskusliitto on ollut mukana pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan koordinoimassa Tulevaisuuden lastensuojelu -hankkeessa (socca.fi) yhteistyökumppanina alkuvuodesta 2021. Keskusliiton tehtävänä hankkeessa on tukea lasten ja nuorten osallisuuden toteutumista läpileikkaavasti. Työtä tehdään yhdessä Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueella työskentelevien ammattilaisten sekä nuorten kokemusasiantuntijoiden kanssa. Keskusliitto vahvistaa osallisuutta huolehtimalla nuorten kokemustiedon koonnista ja sen välittämisestä hankkeeseen sekä välillisesti vahvistamalla lasten ja nuorten osallisuutta ammattilaisten koulutuksien kautta.

Lastensuojelun Keskusliitto on ollut järjestämässä vuonna 2021 seitsemää hankkeen teemoihin kytkeytyvää nuorten kokemusasiantuntijoiden työpajaa, yhtä pienten lasten työpajaa sekä kolmea lastensuojelun ammattilaisille kohdennettua työpajaa. Nuorten ja lasten työpajoissa on käsitelty monitoimijaista arviointia, lasten ja nuorten osallisuutta sekä nuorten päihteiden käyttöä ja päihdepalveluita. Ammattilaisten työpajoissa on pohdittu lasten osallisuutta osana lastensuojelun arviointia ja systeemistä lastensuojelua. Lisäksi keskusliiton työntekijät ovat valmistelleet kokemusasiantuntijoiden kanssa puheenvuoroja hankkeen koulutuksiin ja webinaareihin sekä osallistuneet hankkeen yhteiseen kehittämiseen.

Pienten lasten turvallinen osallisuus -julkaisu

Keväällä julkaistiin Pienten lasten turvallinen osallisuus -verkkojulkaisu ja –huoneentaulu. Mukana oli 12 ammattilaista, joista jokainen tarkasteli pienten lasten osallisuutta eri näkökulmista. Tavoitteena oli, että yhä useampi ammattilainen löytäisi keinoja lasten osallisuuden vahvistamiseen. Julkaisun yhteydessä järjestettiin Se ei ole rakettitiedettä -webinaari yhteistyössä Pelastakaa Lasten kanssa. Tilaisuuteen osallistui yli 100 osallistujaa eri puolilta Suomea.

Lastensuojelun kokemusasiantuntijuuden kehittäminen

Keskusliitto on osallistunut aktiivisesti Kokemusasiantuntijuus lastensuojelussa (KoLa) -verkoston toimintaan. Verkostossa työstettiin yhteistyössä lastensuojelun kokemusasiantuntijuuden eettiset ohjeet, joiden ulkoasusta ja julkaisemisesta vastasi keskusliitto. Lisäksi koordinoimme verkoston järjestämää Lastensuojelun kokemusasiantuntijuuden monet kasvot -webinaaria, joka pidettiin marraskuussa.

Nuorten keskustelutilaisuus

Lokakuussa järjestettiin nuorten ja aikuisten keskustelutilaisuus, jossa nuoret saivat kertoa mm. opetusministerille, lapsiasiavaltuutetulle ja Helsingin Sanomien toimittajalle ajatuksiaan ja näkemyksiään. Nuoria puhutti mm. korona-ajan tuoma epävarmuus, toisen asteen oppivelvollisuus, sosiaalisten suhteiden merkitys hyvinvointiin sekä nuorten näkymättömyys heitä koskevassa yhteiskunnallisessa keskustelussa. Keskustelun teemat koottiin nuorten ajatusten pohjalta.

Kokemustiedosta kokonaisvaltaiseen tietoon

Valmistelimme STEA:lle hankehakemuksen Kokemustiedosta kokonaisvaltaiseen tietoon. Hankkeessa on tarkoitus koota yhteen lastensuojelun kokemuspohjaistatietoa, tunnistaa lastensuojelun kriittisiä pisteitä ja muodostaa tiedon perusteella toimenpidesuosituksia vaikuttamistyöhön. Hanke sai rahoituksen ja käynnistyi alkuvuodesta 2022.

Lastensuojelun vaikuttavuus

Lastensuojelun vaikuttamistyössä jatkettiin koronapandemian vaikutusten tarkastelua lastensuojelun näkökulmasta. Yhteistyössä THL:n kanssa toteutetussa selvityksessä tuli näkyväksi lastensuojelun asiakkaina olevien lasten mielenterveysongelmien lisääntyminen, kasvaneet haasteet sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuudessa ja kuntien arvio siitä, miten pandemia tulee lisäämään lastensuojelun asiakasmääriä sekä sijoituksia pitkällä tähtäimellä.

Vuoden aikana vaikutettiin lastensuojelua koskevaan lainsäädännön uudistamiseen. Lausunnoissa painotettiin erityisesti lastensuojelun työntekijäresurssin riittävyyden turvaamista, ja eduskunnan oikeusasiamiehen tarkastusraportin osalta lausuimme erityisesti sijaishuollon valvonnan kehittämistarpeista.

Valtakunnalliset lastensuojelupäivät® Jyväskylässä

Valtakunnalliset lastensuojelupäivät® järjestettiin vuonna 2021 57. kerran ja ensimmäistä kertaa hybridimuotoisina. Livepäivät pidettiin Jyväskylän Paviljongilla otsikolla Uuden edessä. Paikalle saapui 750 osallistujaa ympäri Suomen, ja etäyhteyden kautta seminaariin osallistui 240 osallistujaa.

Teema Uuden edessä ilmensi ajatusta koronan jälkeisestä ajasta: palveluiden, osallisuuden, johtamisen ja hyvinvoinnin kehittämisen jatkamista. Pääpuheenvuoron tulevaisuusajattelusta käytti tulevaisuusasiantuntija Mikko Dufva Sitrasta ja lähijohtamisen merkityksestä sekä koulutuksellisesta tasa-arvosta puhui dosentti Venla Bernelius Helsingin yliopistosta. Ohjelmassa pureuduttiin myös siihen, mikä on lastensuojelun tarkoitus, mitkä ovat sen kriittiset menestystekijät ja mitä pitäisi tehdä, että meillä olisi yhteinen visio. Paneuduimme myös moniammatilliseen keskusteluun nuorten hyvinvoinnista ja auttamiskeinoista. Lastensuojelupäivillä toteutettiin myös näyttelyalue, jossa 72 organisaatiota esitteli toimintaansa.

 

Kaksi iloista lapsihahmoa kävelevät syksyisessä maisemassa. Kuvassa myös talon, jossa lukee Valtakunnalliset lastensuojelupäivät 5.-6.10.2021.

Lastensuojelun julkaisut

Sijaishuoltoon liittyen julkaistiin keväällä 2021 Talentian ja Keskusliiton yhteisjulkaisu, Lapsen vuoksi –selvitys. Siinä kartoitettiin työntekijöiden ja opiskelijoiden näkökulmia lastensuojelun laitoshoidon vetovoima- ja pitovoimatekijöihin. Selvityksen työsuojeluun liittyvät huolestuttavat tulokset noteerattiin sosiaali- ja terveysministeriössä, ja se toimi aloitteena sijaishuollon työsuojelun kehittämistoimille. Sosiaali- ja terveysministeriö kutsui lastensuojelun toimijoita koolle pyöreään pöytään loppuvuodesta keskustelemaan sijaishuollon työntekijätilanteesta.

Keväällä julkaistiin myös Lastensuojelun Keskusliiton ja NOJA-hankkeen yhteisesti laatima opas Kaikkein tärkeimmät asiat – Nuoren oikeus oikeuksiaan koskevaan tietoon sijaishuollossa. Opas kuvaa nuoren oikeuksia sijaishuollossa ja antaa eväitä sijaishuollon aikuisten ja nuorten yhteiseen keskusteluun nuoren oikeuksista. Opas julkaistiin erityisen tärkeään aikaan ottaen huomioon mm. vuoden 2020 eduskunnan oikeusasiamiehen huomautukset, jotka koskivat sijaishuollossa tapahtuneita epäkohtia. Oppaan julkaisun yhteydessä pidettiin webinaari, jonka kommenttipuheenvuorot tulivat sijaishuollon kentältä, kokemusasiantuntijalta sekä sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Keväällä 2021 julkaistiin myös THL:n ja keskusliiton yhteisselvitys Koronan vaikutukset lastensuojeluun II (julkari.fi). Selvitys oli jatkoa syksyllä 2020 tehdylle kyselylle ja siinä kartoitettiin koronan vaikutuksia koko lapsi- ja perhekohtaiseen lastensuojelun työhön ja asiakkaiden elämään sekä muutosta syksyyn verrattuina.

Lisäksi keväällä julkaistiin Lastensuojelun mahdollistajat -selvitys lähijohtamisen sisällöstä ja merkityksestä. Selvityksessä avattiin lähijohtamisen merkitystä ja sisältöä lastensuojelutyössä. Selvityksestä pidettiin kevään ja syksyn aikana pienempiä puheenvuoroja selvitykseen osallistuneille työyhteisöille sekä puheenvuoro että alaseminaari Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä® Jyväskylässä.

Syksyllä 2021 alettiin valmistella jälkihuollon politiikkasuositusta sekä suunnitella siihen liittyvää vaikuttamistyötä. Politiikkasuosituksen rinnalla päätettiin tuottaa erillinen julkaisu jälkihuollon kehittämistarpeista nuorten näkökulmasta. Tähän liittyen kutsuimme loppuvuodesta kahdeksan lastensuojelun jälkihuollon kokemusasiantuntijaa hybridityöpajaan pohtimaan jälkihuollon kehittämiskohteita. Nuorten opas julkaistiin vuonna 2022.

Lausunnot

Vaativan sijaishuollon työryhmän lausunto oli alkuvuodesta lausuntokierroksella. Vaativan sijaishuollon työryhmän ehdotuksista lastensuojelulain 13 b § tuli lausuttavaksi syksyllä. Lastensuojelun Keskusliitto painotti lausunnossaan, että lastensuojelun työntekijäkohtaisen asiakasmäärän tulisi noudattaa kansallisen laatusuosituksen näkemystä maksimiasiakasmäärästä. Keskusliitto oli sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavana asiasta.

Alkuvuodesta oli lausuttavana myös eduskunnan oikeusasiamiehen tarkastusraportti. Lastensuojelun Keskusliitto oli tarkastusvaliokunnan kuultavana ja nostimme esiin mm. sijaishuollon valvonnan kehittämisen tarpeita.

SIB I hanketyö ja SIB II valmistelu

Vuoden 2021 lopussa Lastensuojelun Keskusliitolla oli hallinnoitavinaan Lapset SIBin seitsemän kunnan ja kahdeksan hankkeen interventiokokonaisuudet (Helsinki, Hämeenlinna, Jyväskylä perusaste, Jyväskylä toinen aste, Karviainen, Lohja, Tampere ja Vantaa). Jokaisessa kunnassa on erilaiset vaikuttavuusmittarit ja jokaisen kunnan kohderyhmissä on eri-ikäisiä lapsia ja nuoria (0–24 vuotta). Ohjelmaan osallistui vuoden aikana noin 200 lasta.

Hallinnointi tarkoitti vuonna 2021 kuntatyön lisäksi yhteistyötä neljän päätoteuttajakumppanin ja 15 täysipäiväisen asiakastyötä tekevän rinnallakulkijan sekä noin 30 lisäpalvelutuottajan kanssa. Hanketyötä haastoivat etenkin suuret muutokset Vantaalla sekä Kemiönsaaren vetäytyminen hankkeesta. Toisaalta hankkeeseen saatiin mukaan kolme uutta kuntaa (Tampere, Jyväskylä ja Karviainen).

Hyvinvointivaikutusten mukaan ohjelmassa olevien asiakkaiden hyvinvointi parantui monella osa-alueella. Myös vaikuttavuutta syntyi siten, että Hämeenlinna maksoi tulospalkkioita rahastolle. Muissa kunnissa mahdolliset vaikuttavuuteen perustuvat tulospalkkiot maksetaan vasta seuraavina vuosina. Rahasto oli sijoittanut hankkeeseen vuoden loppuun mennessä noin 2,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 hankkeen interventiokokonaisuutta hallinnoitiin Lastensuojelun Keskusliitosta 1,5 henkilötyövuodella.

Care day – sijaishuollon juhlapäivä

Osallistuimme alkuvuodesta 2021 Sijaishuollon juhlapäivän seminaarin valmisteluun. Keskusliiton asiantuntija osallistui puheenvuorolla juhlapäivään sekä yhdessä Osallisuuden aika ry:n kanssa YLE:n radio-ohjelmaan, jossa käsiteltiin sijaishuollon onnistumisia. Loppuvuodesta 2021 osallistuimme vuoden 2022 sijaishuollon juhlapäivän suunnittelutyöhön.

Viestintätoimikunnan toiminta

Keskusliiton viestintätoimikunnassa vaikutettiin lastensuojelun julkikuvaan. Kirjoitimme blogikoronan vaikutuksista lasten ja nuorten hyvinvointiin, ideoimme lastensuojelun viestinnällinen teko -palkintoa, joka jaettiin valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä Tiktok-sossuille, ja nostimme somepulssia #siksilastensuojelu -kampanjalla, jossa kannustettiin jakamaan omia muistoja siitä, miksi työskentelee lastensuojelussa tai miksi lastensuojelu on tärkeää. Lisäksi viestintätoimikunnassa suunniteltiin seuraavaa toimittajakoulutusta, joka oli tulossa alkuvuodesta 2022.

Sininen sydän, jossa lukee: #siksilastensuojelu.

Kansainvälinen yhteistyö

Lastensuojelun Keskusliitto jatkoi kansainvälistä yhteistyötä aktiivisesti myös vuonna 2021 – joskin pääsääntöisesti edelleen verkon välityksellä. Kansainvälisillä foorumeilla edistettiin mm. lasten oikeuksien toteutumista EU-politiikassa ja tarkasteltiin pandemian vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin.

Eurochild

Eurochild (eurochild.org) on vuonna 2004 perustettu lapsen oikeuksia edistävä verkosto, joka pyrkii vahvistamaan lasten asioiden esillä olemista eurooppalaisessa politiikassa. Se saa päärahoituksensa EU:lta.

  • Keskusliitto toimi aktiivisesti Eurochildissa, jonka kokoukset toteutuivat verkkomuotoisina vuonna 2021.-Keskusliiton vaikuttamisen ja yhteiskuntasuhteiden johtaja valittiin toiselle toimikaudelle Eurochildin hallitukseen.
  • Keskusliitto oli mukana National Partner Network -verkostossa sekä sijaishuollon kysymyksiin liittyvässä CIAC (Children in Alternative Care) -verkostossa.
  • Osallistuimme Ciac-alatyöryhmän koordinoimaan Data Care -projektiin Suomen kirjeenvaihtajana yhteistyössä THL:n kanssa. Projektiin valmisteltiin maakohtainen tilannekuva sijaishuollon tiedonkeruusta ja työstettiin Eurooppa-tasoisesti näkökulmia tiedonkeruun kehittämistarpeista, joiden osalta Ciac julkaisee vuonna 2022 tiedonkeruun kehittämistä koskevan politiikkasuosituksen.
  • Keskusliitto oli mukana ECD (Early Childhood Development) -kampanjassa, jota Eurochild ja ISSA (International Step by Step Association) koordinoivat EPHA:n (European Public Health Alliance) ja REF:n (Roma Education Fundin) kanssa.
  • Osallistuimme Child Guarantee -kampanjaan. Sen yhteydessä työstettiin ja julkaistiin video, joka kertoi koronan vaikutuksista Suomessa lapsiperhenäkökulmasta.
  • Keskusliiton asiantuntijat alustivat lasten ja perheen hyvinvoinnin edistämisestä Eurochildin järjestämissä webinaareissa ja foorumeissa.

Euroopan komissio

Euroopan komission vuosittain järjestetty lapsenoikeusfoorumi järjestettiin verkossa. Keskusliitto osallistui foorumiin.

OMEP – varhaiskasvatuksen maailmanjärjestö

OMEP (omepworld.org) on vuonna 1948 perustettu vahvasti vapaaehtoisvoimin toimiva varhaiskasvatuksen maailmanjärjestö, jolla on neuvoa antava asema YK:ssa ja Unescossa. Se toimii lähes 70 maassa edistäen lasten hyvinvointia sekä oikeutta laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja koulutukseen.

Vuonna 2021 Suomen OMEP-toimikunta kokoontui yhden kerran. Järjestön kansainväliset tapaamiset järjestettiin virtuaalisesti. Kansainvälinen varhaiskasvatuskonferenssi, jonka järjestelyissä keskusliitto oli mukana, peruttiin koronapandemian vuoksi.

FICE – maailmanlaajuinen sijaishuollon toimijoiden verkosto

FICE (ficeinter.net) on vuonna 1948 perustettu kansainvälinen järjestö, jonka keskeinen tavoite on tukea laadukkaan sijaishuollon toteuttamista. Verkosto järjesti virtuaalikahvitilaisuuksia, joihin keskusliitto osallistui. Vuoden aikana myös osallistuttiin FICE-verkoston kehittämistyöhön.

Pidimme FICE-verkoston kautta tulleen pyynnön mukaisesti puheenvuoron Zürichin yliopiston järjestämässä seminaarissa, jossa tarkasteltiin eri maiden lapsi- ja perhepalvelua sekä lastensuojelujärjestelmiä.

Lähialueyhteistyö

Keskusliitto on tehnyt lähialueyhteistyötä vuodesta 1989. Suurin osa projekteista tehdään Venäjän kanssa, ja yhteistyön painopisteitä ovat lapsen oikeuksien edistäminen, tiedonvaihto ja osaamisen vahvistaminen. Vuonna 2021 kirjoitettiin artikkeli venäläislehteen Social Sciences and Childhood (psyjournals.ru) koronvaikutuksista lastensuojeluun. Se julkaistiin syyskuussa. Osallistuimme lähisuhde- ja perheväkivaltaa Venäjällä käsittelevän webinaarin järjestelyihin sekä uuden lähialueyhteistyö Children and Youth at Risk (CYAR) in the Barents Region -hankkeen käynnistämiseen. Viimeksi mainitussa ovat yhteistyökumppaneina myös THL ja STM.

Pohjoismainen yhteistyö

Kansainvälistä yhteistyötä tehtiin myös pohjoismaisella tasolla. Keskusliitto osallistui Pohjoismaisten lastensuojelupäivien (NBK eli Nordiska barnavårdskongressen) suunnittelukokouksiin virtuaalisesti.

Osallistuimme NFBO:n (Nordisk förening mot barnmishandling og omsorgsvikt) Hearing the Voice of Children and Young People 11th Nordic Conference on Child Abuse and Neglect -webinaarin järjestämiseen toukokuussa 2021. Sen järjestämistä koordinoi THL. Alkuperäinen suunnitelma kolmipäiväisestä konferenssista Helsingissä keväällä 2020 vaihtui koronapandemian vuoksi päivän webinaariksi.

Osallistuimme 21.10. Pohjoismaisen ministerineuvoston Liettuan toimiston kutsusta Pohjoismaiseen konferenssiin, jossa keskusliiton asiantuntija piti puheenvuoron lastensuojelusta ja sijaishuollosta Suomessa sekä osallistui paneelikeskusteluun.

Euroopan neuvoston lapsiohjelma ja -strategia

Euroopan neuvoston Building a Europe for and with Children -lapsiohjelma (coe.int) ja lapsen oikeuksien strategia pohjautuvat YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Ne pyrkivät sisällyttämään lasten oikeudet läpileikkaavasti Euroopan neuvoston eri sektoreiden työhön sekä tukemaan jäsenvaltioita lasten oikeuksien toteuttamisessa.

  • Keskusliitto teki yhteistyötä kansallisten viranomaisten ja lapsijärjestöjen kanssa lisätäkseen tietoisuutta Euroopan neuvoston lapsistrategiasta ja lapsen oikeuksiin liittyvistä suosituksista.

Lastekaitse Liit

Vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi yhteistyötä virolaisen Lastekaitse Liitin (lastekaitseliit.ee) kanssa ei vuonna 2021 toteutettu.

IFCO – maailmanlaajuinen perhehoidon verkosto

IFCO on maailmanlaajuinen perhehoidon verkosto (ifco.info), jossa on mukana suomalaisia perhehoidon toimijoita. Pandemiatilanteen vuoksi verkostossa ei tehty aktiivisesti yhteistyötä.

Kiitos vuodesta 2021!

Tutustu muihin vuosikatsauksiimme

Sulje