Siirry sisältöön

Yksin Suomessa – edustajan tietopaketti

Ilman huoltajaa tulleelle lapselle määrätään edustaja käyttämään lapsen puhevaltaa ja pitämään huolta, että lapsen etu toteutuu. Lastensuojelun Keskusliitto on pitänyt näiden lasten sekä edustajien asiaa esillä vaikuttamistyössään vuodesta 1999, eli siitä saakka, kun edustajasta on säädetty lailla. Liitto on ollut mukana myös tarjoamassa ja kehittämässä edustajien koulutusta. Se oli aloitteellinen myös tilanteessa, jossa turvapaikanhakijamäärien kasvettua äkisti vuonna 2015 ryhdyttiin etsimään uusia edustajia ja järjestämään heille pikaisesti perehdyttäviä koulutuksia.

Yksin Suomessa – edustajan tietopaketti on tehty sähköiseen muotoon, jotta se olisi helposti saavutettavissa ja sitä olisi mahdollisuus myös päivittää jatkossa. Paketin sisältöjä tuotettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston Koulutus- ja Kehittämiskeskus Palmenian edustajakoulutusprojektin kanssa.

Sähköistä versiota selatessa avautuu näkymä, jossa on kuusi erillistä tiedostoa tai artikkelia. Ne toimivat kuten kirjan luvut. Lisäksi mukana on muutama liite. Kun avaat kohdan Sisällysluettelo, pääset kahteen luetteloon; toisessa on esillä kansion kuusi asiakirjaa, jotka ovat samalla lukujen otsikoita (toimivat myös linkkeinä noihin lukuihin, eli pääset muuhun sisältöön myös tätä kautta) ja sen jälkeen seuraa vielä tarkka sisällysluettelo, josta näet, mitä kaikkea materiaali pitää sisällään. Tiedostot voi tulostaa artikkeli/luku kerrallaan.

Tietopaketti löytyy Word One Drive –tiedostoina täältä.

Taina Martiskainen

Erityisasiantuntija


040 731 3014

Työskentelen lapsen oikeuksien ja erityisesti maahanmuuttajalasten oikeuksien toteutumiseksi. Erityisalueeni on turvapaikanhakijalasten asema. Työni koostuu etupäässä vaikuttamistyöstä, mutta toimin myös koulutuksen sekä erilaisten kotimaisten ja eurooppalaisten verkostojen parissa.