Siirry sisältöön

Hyviä käytäntöjä

Järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä -yhteenveto toiminnasta ja kehittämisestä 2012-2018

Tässä yhteenvedossa tuodaan esille niitä toimintoja, joita järjestöillä ja seurakunnilla on tarjota yhteiseen perhekeskustoimintaan sekä sitä, miten yhteistä toimintaa voidaan vielä lisätä ja kehittää.

Perhekeskuksen lähtökohtana on, että lapsen hyvinvoinnilla ja vanhempien voimavaroilla on vahva keskinäinen yhteys. Perhekeskukset toimivat yhteistyössä järjestöjen, seurakuntien, yksityisen sektorin ja perheiden kanssa. Toiminta perustuu kunnittain tai alueittain sovittuun yhteistyörakenteeseen. Järjestöt ja seurakunnat ovat paikallisesti olleet varsin vaihtelevasti mukana perhekeskustoiminnan kehittämisessä.


Syliä tähteeksi – Järjestöjen elämää ja elämää järjestöissä

Syliä tähteeksi – Järjestöjen elämää ja elämää järjestöissätarjoaa tuoreen, arkisen ja ihmisläheisen näkökulman järjestöjen maailmaan. Kirja esittää, että järjestöt ovat parhaimmillaan silloin, kun ne tukevat ihmisiä elämän siirtymissä.
Järjestöt sanovat mielellään olevansa lähellä ihmistä ja tuovansa ihmisen äänen esiin. Mutta tiedämmekö todella, mitä ihmiset ajattelevat järjestöistä ja niiden toiminnasta?

Kirjassa on yhteensä 43 haastattelujen pohjalta tiivistettyä järjestöelämäkertaa. Haastateltujen ihmisten kytkennät järjestöihin ovat erilaisia: luottamustoimia, asiakkuuksia, palkkatyötä. Tarinoiden kautta piirtyy kuva järjestöjen roolista talkoo-Suomesta tähän päivään ja järjestömaailman start upeihin.


Emma & Elias: Hyviä käytäntöjä

Tähän oppaaseen on koottu Emma & Elias -ohjelman hankkeiden ja toimintojen tuottamia hyviä käytäntöjä vuosilta 2012–2016. Emma & Elias on STEAn avustusohjelma (2012–2017) lasten ja perheiden hyväksi. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa. Se kokoaa yhteen järjestöjen projekteja, joilla edistetään lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Ohjelman avulla pyritään parantamaan yläkouluikäisten (15 vuotta) ja sitä nuorempien lasten kasvuolosuhteita.


Leiritoiminnan malli

James Koskisen vapaapäivä -toiminnassa on kehitetty Leiritoiminnan malli, josta saa ideoita ja vinkkejä käytännönjärjestelyihin sekä muistilistaa siitä, mitä kaikkea on hyvä muistaa leiritoiminnan perusteissa. Julkaisussa kuvataan leiritoiminta alusta loppuun eri vaiheineen. Oppaan lomakkeista ja esityksistä voi muokata omaan toimintaan sopivan kokonaisuuden.


VOIKUKKIA: Toimivien käytäntöjen käsikirja

VOIKUKKIA toimivien käytäntöjen käsikirja on koostettu yhdessä aluekoordinaattoreiden, ryhmien ohjaajien, vertaisohjaajien ja sijoitettujen lasten vanhempien kanssa. Tämän käsikirjan tarkoitus on toimia hakuteoksena ja inspiraation lähteenä. Käsikirjasta löytyy artikkeleita vanhemmille, ammattilaisille ja päättäjille.

Tämä teos syntyi halusta tuoda esiin erilaisia paikallisia ratkaisuja ja kehittämistyötä. VOIKUKKIA‐verkostohanke on juurruttanut sijoitettujen lasten vanhempien tukemista ja vertaisryhmätoimintaa osaksi sosiaalityötä eri puolilla Suomea usean vuoden ajan.


Järjestöt, perheet ja vapaaehtoistoiminta

Raportti Raportti perustuu pääasiassa kahteen kyselyaineistoon: Emma & Elias -ohjelman ja HelsinkiMission tilaamaan (n=1065) kyselyyn ja Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimukseen (nimi muuttunut 2016, ATH). Suomalaiset lapsiperheet pitävät järjestöjä mieluisimpana palveluntuottajana niiden jo vahvoilla alueilla: harrastuksissa ja vapaa-ajan toiminnoissa. Olemme joko tottuneet tilanteeseen niin, ettemme näe sille vaihtoehtoja. Tai sitten nykytilanne todella on perheille optimaalinen.