Siirry sisältöön

Perhekeskus edistää lapsen ja perheen terveyttä ja hyvinvointia sekä lapsen kasvua

Julkaisut

Tavoitteena lapsen osallisuus Emma & Elias -ohjelmassa

Tähän raporttiin on koottu yleistä teoriatietoa lapsen osallisuudesta sekä muutamia käytännön esimerkkejä lapsen osallisuutta tukevista toimintamalleista Emma & Elias -ohjelmassa. Lapsen osallisuuden edistäminen on ollut yksi Emma & Elias -ohjelman päätavoitteista. Siihen on pyritty vahvistamalla moniarvoisuutta ja suvaitsevaisuutta sekä korostamalla lapsen omia sosiaalisia verkostoja ja oikeutta olla lapsi. Lisäksi on pyritty nostamaan esille lapsen aktiivisen ja omaehtoisen toiminnan mahdollisuuksia. Raportissa esiinnostetut esimerkit on koottu haastattelemalla kahdeksaa ohjelmassa mukanaolevaa hanketta ja projektia.


Skillilataamo alle kouluikäisille

Skillilataamo on maksuton verkkopalvelu, joka tarjoaa innostavan ja monipuolisen tehtäväkortiston liikunnan lisäämiseen ja motoristen perustaitojen harjoitteluun. Skillilataamo avattiin vuonna 2015 sisältäen vinkkejä perusopetukseen. Syksyllä 2017 avattiin uusi osio varhaiskasvatusikäisten lasten liikuttamiseen. Harjoitteissa huomioidaan erityisesti ne lapset, joilla on motoriikan oppimisvaikeus tai lievempiä motoriikan haasteita.


Vinkkipankki: Innostun liikkumaan

Vinkkipankista löydät ideat, vinkit, materiaalit ja linkit, hyödynnettäväksesi koulussa, iltapäiväkerhossa ja kotona. Innostun liikkumaan kouluttaa valtakunnallisesti varhaiskasvatus-, koulu-, koti- ja järjestöväkeä motoriikan haasteista.


Motoriikan haasteet ja ideat niiden ratkaisemiseksi -opas

Innostun liikkumaan -hankkeessa on tuotettu Motoriikan haasteet ja ideat niiden ratkaisemiseksi -opas , joka sisältää tietoa lasten motorisista haasteista, keinoja motoriikan oppimisvaikeuksien tunnistamiseksi sekä ideoita tukitoimiin kouluikäisten lasten motoristen taitojen kehittymiseen ja oppimiseen. Opas on suunnattu koulumaailman ammattilaisille sekä perheille.


Sisukas pärjää aina! -sarjakuva

Sisukas pärjää aina! -sarjakuva kertoo sijoitetun lapsen koulunkäynnin tukimallista lapsen silmin. Se kertoo erään Sisu-pojan ja hänen läheistensä tarinan SISUKAS-työskentelystä. Sarjakuvan avulla voi keskustella ja käydä läpi työskentelyä aloittavan lapsen kanssa: miten SISUKAS-työskentely voi olla tukena koulunkäynnissä? Lapsi voi halutessaan jatkaa ja piirtää itse oman sarjakuvan siitä, mihin ehkä kaipaisi apua ja mitä odottaa toiminnalta.


Lasten kanssa luontoon -opas

Tämä on käytännöllinen opas sinulle, joka haluat järjestää luontotoimintapäivän tai luontotapahtuman lapsille tai lapsiperheille. Oppaan on tarkoitus antaa ideoita ja välineitä luontoaiheisen toimintapäivän järjestämiseen. Oppaan innoittajana toimivat Vihreä veräjä ja PePPi (Vapaaehtoiset voimavarana sijaisperheiden tukemisessa) -hankkeiden vuosina 2013–2014 toteuttamat sijaisperheiden virkistys- ja luontotoimintapäivät.

Oppaasta löydät niin yksityiskohtaista tietoa luontotoimintapäivän suunnittelusta, vinkkejä ohjelman järjestämiseen ja tapahtumapaikan valintaan kuin konkreettisia listoja muun muassa tarvittavista varusteista.


Näin tuet vankien lapsia – Mitä koulut voivat tehdä?

Tämän opaslehtisen tarkoituksena on antaa vinkkejä opettajille ja koulun muulle henkilökunnalle, kuinka koulu voi tukea lasta, jonka vanhempi tai läheinen on vankilassa. Vankien lapset eivät ole yhtenäinen joukko, mutta perheenjäsenen vankeusrangaistus vaikuttaa aina lapsen elämään. Ulkopuolisten ja koulun tuki voivat merkittävästi auttaa lasta selviämään, vaikka elämäntilanne olisi vaikea.

Yksikin luotettava ja välittävä aikuinen lähipiirissä voi auttaa lasta pärjäämään. Koulussa voidaan rohkaista lasta puhumaan ongelmistaan esimerkiksi terveydenhoitajan tai kuraattorin kanssa. Koulu voi auttaa lasta myös neuvomalla häntä, mistä voi saada apua ja tukea. Suomessa arvioidaan olevan 8000–10000 alaikäistä lasta ja nuorta, joiden vanhempi on vankilassa.


Juteltaisko? – Oppitunti- ja vanhempainiltamalli päihdekasvatukseen

Tässä materiaalissa kuvattujen oppituntien ja vanhempainillan tavoitteena on lisätä keskusteluja alkoholinkäyttöön ja tupakointiin liittyvistä sosiaalisista tilanteista lasten ja vanhempien välillä ja eri perheiden vanhempien kesken. Lisäksi halutaan kiinnittää vanhempien huomio siihen, että alkoholinkäytön ja tupakoinnin mallit välittyvät lapsille sosiaalisissa tilanteissa.

Perusopetuksen 5.–6. vuosiluokkien oppilaille suunnattua ehkäisevän päihdetyön materiaalia on tehty vain vähän. Alakoululaisille ei kannata käyttää täysin samaa opetusmateriaalia kuin yläkouluikäisille, koska niissä viestitään useimmiten rajuistakin päihdekokeiluista ja samalla saatetaan tahattomasti antaa malli riskikäyttäytymiseen.


Selvitys perheleirien kokemuksista

Selvityksen tavoitteena on tuoda esiin KRITSin perheleirien osallistujien kokemuksia leiritoiminnasta. Selvitys on tehty KRITSin aloitteesta ja sen toteuttaja on Lastensuojelun Keskusliitto/Emma & Elias -ohjelma/tutkija Petri Paju. Selvityksen kohdejoukkona ovat kevään ja syksyn 2016 perheleirille osallistuneet aikuiset. Selvitykseen on haettu ja saatu lupa rikosseuraamuslaitokselta (40/332/2016).


Opas: Ruokaseikkailu alkaa! – Alle 1-vuotiaan ruokailu

Ruokaseikkailu alkaa! – alle 1-vuotiaan ruokailu -vihkonen on tarkoitettu pienten lasten vanhemmille. Se sisältää hyödyllistä tietoa sekä monia vinkkejä ja ohjeita lapsiperheen ruokailun järjestämiseen. Martat tukevat pikkulapsiperheiden arkea järjestämällä eri puolilla Suomea kotitalouskursseja ja -luentoja pikkulapsiperheiden vanhemmille sekä antamalla henkilökohtaista neuvontaa perheiden kotona.

Videot

Pelko & Punaiset ja Vihreät ajatukset

 

Tykkää vai ei tykkää

 

Epäonnistua ja yrittää uudelleen

 

Liikunta koulupäivän aikana lisää keskittymiskykyä ja parantaa oppimistuloksia