Siirry sisältöön

Perhekeskus toimii yhteisöllisenä kohtaamispaikkana

Julkaisut

Iisalmen Perheentalo-yhteistyö on kolmen perhejärjestön paikallisyhdistysten kumppanuushanke. Tämä raportti perustuu vuonna 2014 tehtyyn kyselyyn, johon vastasi 65 Perheentalon toimintaan osallistuvaa. Vastaajista 53, eli valtaosa, oli osallistunut Perheentalon vertaisryhmiin. Vastaajat olivat yleisesti hyvin tyytyväisiä Perheentalon toimintaan. Eniten he katsoivat saaneensa sieltä henkisiä voimavaroja ja uusia tuttavia sekä neuvoja arjen tilanteisiin. Vastaajat kertovat myös luottavansa toimintaa organisoiviin ihmisiin sekä tunteneensa itsensä tervetulleeksi alusta asti. Ihanaa aikaa poissa kotoota sai nimensä yhdestä kyselyn avovastauksesta.

Raporttiin perustuen Perheentalon 10-vuotisjuhlassa esiteltiin ”nelikenttä” Perheentalon toiminnan kulmakivistä. Kyseinen nelikenttä on sittemmin ollut keskeisessä asemassa Perheentalo-mallin leviämisessä muille paikkakunnille.

Videot