Siirry sisältöön

Iisalmen koulutus

Arvostava kohtaaminen vertaistuen lähtökohtana>>

Hyvä arki lapselle – vertaistuen mahdollisuudet vanhemmuuden tukemisessa>>
(Sirkku Nevalainen)

Perhekeskustoimintamallin kohtaamispaikkatoiminnan koordinointi>>
(Sinikka Roth)

Kohtaamispaikan esteettömyys ja saavutettavuus>>
(Maarit Mykkänen & Sinikka Roth)

Sukupolvia yhdistävä toiminta>>

Vapaaehtoistoiminnan ohjaaminen – Ammattilaisten ja vapaaehtoisten yhteistyö kohtaamispaikoissa>>

Yhteisöllinen työ perhekeskuksissa ja niiden kohtaamispaikoissa>>