Siirry sisältöön

Perheet keskiöön!

Pikalinkit: Kohtaamisia perhekeskuksissa -koulutuskokonaisuudet  |  Materiaalia perhekeskustoimijoiden työn tueksi

Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinaatiohanke 2018–2020

Perheet keskiöön! on STEA:n rahoittama, yli 70 järjestön yhteinen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinaatiohanke (2018–2020). Hankkeen päätavoitteena on kiinnittää järjestöjen tarjoama tuki ja palvelut osaksi perhekeskustoimintaa koko valtakunnan alueella.

Lastensuojelun Keskusliitto koordinoi hanketta neljän koordinaattorin voimin. Järjestöjen kiinnittymistä perhekeskustoimintaan tuetaan valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti mm. verkostoimisen, osaamisen vahvistamisen ja arvioinnin kehittämisen keinoin.

Käytännössä hanke tukee hyvien käytäntöjen vaihtoa sekä järjestöjen verkostoitumista keskenään ja muiden perhekeskustoimijoiden kanssa. Perhekeskustoimijoille tarjotaan koulutusta ja konsultointia, joissa hyödynnetään järjestöjen monipuolista osaamista, tietoa ja uusia toimintamalleja.  Lisäksi kehitetään erityisesti järjestölähtöisten kohtaamispaikkojen arviointia. Hankkeen nimi Perheet keskiöön! viittaa siihen, miten perhekeskustoiminnan kehittämisessä ja muutosprosessissa perheet ovat keskeisessä asemassa. Perheet – lapset, nuoret ja vanhemmat – ovat mukana suunnittelemassa, toteuttamassa, arvioimassa ja kehittämässä järjestöjen perhekeskustoimintaa.

Kohtaamisia perhekeskuksissa -koulutukset

Perheet keskiöön! -hanke tarjoaa koulutusta kaikille lapsiperheiden parissa toimiville mm. opetuksen ja varhaiskasvatuksen, terveys- ja sosiaalitoimen henkilöstölle sekä järjestöjen ja seurakuntien toimijoille. Kouluttajina toimii järjestöjen ammattilaiset ja kokemusasiantuntijat. Koulutukset ovat hyvä mahdollisuus paikallisille toimijoille kokoontua yhteen kehittämään oman alueensa perhekeskustoimintaa.

Koulutukset ovat maksuttomia ja tarjolla on viisi koulutuskokonaisuutta. Koulutuksia pilotoidaan hankkeen kuudessa maakunnassa ja koulutuksia voi tiedustella oman alueen järjestöagentilta.
Tulevat koulutukset löytyvät etusivun tapahtumakalenterista.

Kohtaamisia perhekeskuksissa -koulutuskokonaisuudet>>

Materiaalia perhekeskustoimijoiden työn tueksi

Olemme koonneet perhekeskuksissa työskentelevien ammattilaisten työn tueksi materiaalia kuten julkaisuja, videomateriaalia ja artikkeleja. Materiaali on jaettu teemoittain ja löydät ne täältä. Sivuilta löytyvä aineisto on Lastensuojelun Keskusliiton koordinoimassa Emma & Elias -hankkeessa (2012–2017) olleiden hankkeiden ja muiden toimijoiden tuottamaa.

Järjestöagentit toimivat maakunnissa

Hankkeessa toimii 6 osa-aikaista (50%) järjestöagenttia kuudessa maakunnassa: Lapissa, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa, Päijät-Hämeessä, Pääkaupunkiseudulla, Uudellamaalla sekä Varsinais-Suomessa.  Muita alueita tukee LSKL:n koordinaatiotiimi. Järjestöagentit koordinoivat oman alueensa yhteistyötä. He varmistavat, että järjestöt ovat mukana paikallisissa ja maakunnallisissa perhekeskusrakenteissa, ja että järjestöjen osaaminen ja toiminnan sisällöt tulevat osaksi perhekeskustoimintaa.

Järjestöagentit:

Lappi
Luotolan Nuoret /Anu Rastas
anu.rastas@luotolannuoret.fi
040 703 0240

Pohjois-Karjala
Pohjois-Karjalan Martat ry / Marika Hurskainen
marika.hurskainen@martat.fi
050 448 3323

Pohjois-Savo
Iisalmen MLL / Sinikka Roth
sinikka.roth@perheentalo.fi
040 743 1773

Päijät-Häme
Lahden ensi- ja turvakoti ry /Sanna Peltonen
sanna.peltonen@letk.fi
050 558 0794

Pääkaupunkiseutu/Uusimaa
Pienperheyhdistys ry/Kaisli Syrjänen
kaisli.syrjanen@pienperhe.fi
045 7731 1399

Varsinais-Suomi
MLL:n Varsinais-Suomen piiri/ Katja Rippstein
katja.rippstein@mll.fi
045 132 6736

 

Ulla Lindqvist

Hankepäällikkö


050 411 0400

Työskentelen Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinaatiohankkeen sekä Lapset SIB -hankkeen hankepäällikkönä. Työssäni korostuu yhteistyön rakentaminen eri toimijoiden välillä, eri toimijoiden osaamisen esiin tuominen perheiden tueksi sekä uusien ideoiden yhteiskehittäminen kaikkien iloksi ja hyödyksi. Mottoni on rock’n roll!

Kaisu Muuronen

Hankepäällikkö/erityisasiantuntija


050 569 6697

Toimin erityisasiantuntijana varhaiskasvatukseen sekä lapsi- ja perhepolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi vastaan Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinaatiohankkeen hankepäällikkönä hankkeen toiminnasta.

Sonia Kuutti

Hankekoordinaattori/koulutussuunnittelija


040 848 6381

Työskentelen hankekoordinaattorina Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinaatiohankkeessa. Vastaan tiimissämme muun muassa koulutuskokonaisuuksien koordinoinnista. Lisäksi osallistun Lastensuojelun Keskusliiton koulutuspäivien ja tapahtumien järjestelyihin ja toteutukseen.

Oona Niskanen viestintäkoordinaattori

Oona Niskanen

Viestintäkoordinaattori


040 664 2724

Vastaan Perheet keskiöön -hankkeen viestinnästä. Lisäksi työhöni kuuluu muita viestinnän yleisiä tehtäviä.