Siirry sisältöön

Perheet keskiöön! Osallisuusviikko

Yleisesti Osallisuusviikosta

Perheet keskiöön! -hankkeessa on kehitetty osallisuusviikko-toimintamalli edistämään vanhempien osallisuutta ja kuulemista lapsiperheille suunnatussa toiminnassa, tuessa ja palveluissa.  Osallisuusviikko on konkreettinen työkalu lapsiperheiden kanssa toimiville tahoille. Viikkoa viettämällä voidaan tukea perheiden osallisuutta sekä saada palautetta ja kehittämisajatuksia toiminnan kehittämiseksi. Vuonna 2020 Osallisuusviikkoa vietetään 7.-13.9.2020.

Tänä vuonna myös lasten osallisuus on nostettu keskiöön! Perheet keskiöön! -hanke on tehnyt tiiviisti yhteistyötä Osallisuusviikkoon liittyen Pelastakaa lapset ry:n Arjesta voimaa -hankkeen ja Kehitysvammaliiton, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön sekä Vammaisperheyhdistys Jaatisen koordinoiman Minua kuullaan -hankkeen kanssa. Molemmat hankkeet keskittyvät lasten osallisuuden edistämiseen. Olemme julkaisseet yhteistyössä toimintasuosituksen lasten osallisuuden vahvistamiseksi perhekeskuskehittämisessä.

Viikon aikana toteutetaan sekä lapsille että vanhemmille suunnattuja kyselyitä. Kyselyiden tavoitteena on selvittää, mitä vanhemmat ja lapset ajattelevat lasten ja lapsiperheiden tuesta, palveluista ja toiminnasta. Kyselyitä toteutetaan eri maakunnissa ja vanhempien kyselyyn on mahdollista vastata neljällä eri kielellä: suomeksi (selkokielellä), ruotsiksi, somaliaksi ja arabiaksi. Huom! Valitettavasti venäjänkielistä lomaketta ei ole tällä hetkellä saatavilla.  Lasten kysely on suomeksi.

Kysely verkko- ja etäryhmille on tarkoitettu ko. ryhmien ohjaajille/vetäjille. Lomakkeelle kirjataan ryhmässä käytyä keskustelua sekä vanhempien esille nostamia ajatuksia, toiveita ja tarpeita. Keskustelujen teemat voivat noudattaa yleisen verkkokyselyn teemoja (miten tietoa palveluista ja tuesta on saatavilla, millaista tukea saa ja tarvitsee, millaisia palveluita toivotaan lapsiperheille jne.) Teemoissa ei tarvitse kuitenkaan pitäytyä, vaan ryhmässä voidaan keskustella myös muista vanhemmille ajankohtaisista teemoista tai kysymyksistä. Neljäs lomake on puolestaan teille jalkautujille/kyselyn toteuttajille. Toivomme, että kirjaatte siihen omat havaintonne kohtaamisista ja kyselyn kulusta

Näiltä sivuilta löydät kaiken tarvittavan tiedon Osallisuusviikon viettämiseen.

 

Kyselylomakkeet

Kysely vanhemmille

Kysely lapsille

Lasten kysymykset löytyvät myös viittomakielellä.

Kysely etä- ja verkkoryhmille

Kysely Osallisuusviikon kyselyn toteuttajille (omat havainnot)

 

Ohjeet viikon viettoon

Ohjeet viikon viettoon löytyvät tästä videosta.

Videolla kerrotaan:
1. Osallisuusviikon taustasta
2. Osallisuusviikon prosessista ja toimintavaiheista (01:18)
3. Osallisuusviikon toteutuksesta vuonna 2020 (07:35)

 

Viestintämateriaali

Voit halutessasi käyttää viikon viestinnässä seuraavia somekuvia:
Osallisuusviikko_facebook
Osallisuusviikko_instagram
Osallisuusviikko_twitter

Jos teet lasten kyselyä ja nostat esiin lasten osallisuutta palveluissanne, voit käyttää seuraavia somekuvia:
Osallisuusviikko_facebook
Osallisuusviikko_instagram
Osallisuusviikko_twitter

Tässä vielä muutama tiedote/mainospohja, jotka ovat muokattavissa ja käytettävissänne:
Mainospohja Osallisuusviikosta (sisältää QR-koodit vanhempien ja lasten kyselyihin)
Tiedotepohja maakuntiin

Kun viestit viikon tapahtumista somessa, käytä tunnisteita #perheetkeskioon ja #osallisuusviikko. Jaamme viikon aikana kentän terveisiä aktiivisesti hankkeen somessa!

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Perheet_keskioon_värillinen_verkkoon

 

 

 

 

 

Lisätietoja:

 

Ulla Lindqvist

Hankepäällikkö


050 411 0400

Työskentelen Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinaatiohankkeen sekä Lapset SIB -hankkeen hankepäällikkönä. Työssäni korostuu yhteistyön rakentaminen eri toimijoiden välillä, eri toimijoiden osaamisen esiin tuominen perheiden tueksi sekä uusien ideoiden yhteiskehittäminen kaikkien iloksi ja hyödyksi. Mottoni on rock’n roll!

Kaisu Muuronen

Hankepäällikkö/erityisasiantuntija


050 569 6697

Toimin erityisasiantuntijana varhaiskasvatukseen sekä lapsi- ja perhepolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi vastaan Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinaatiohankkeen hankepäällikkönä hankkeen toiminnasta.