Siirry sisältöön

Perheiden kohtaamispaikka

erilaisia perheitä

Perheiden kohtaamispaikka on fyysinen, avoin, matalan kynnyksen toimintatila, jossa perheet, vapaaehtoiset ja työntekijät vahvistavat lasten ja vanhempien osallisuutta, vuorovaikutusta ja voimavaroja sekä tukevat perheiden hyvää arkea ja yhteisöllisyyttä. Kohtaamispaikka on osa perhekeskusta.

Kohtaamispaikkatoiminnan tarkoituksena on luoda lasten ja perheiden kohtaamiseen, kuulemiseen, kunnioitukseen ja osallisuuteen perustuva toimintakulttuuri sekä koko yhteisöön hyväksyvä asenne ja ilmapiiri. Perheiden kohtaamispaikat ovat muodoltaan varsin moninaisia. Niiden kokoon ja toimintaan vaikuttavat muun muassa alueen perheiden tarpeet ja olemassa olevat resurssit.  Toiminnassa rakennetaan aktiivisesti eri toimijoiden välille yhteistoimintaa ja sovitaan yhteisistä käytännöistä. 

Kohtaamispaikan merkitys nousee esiin arvioinnin kautta

Kohtaamispaikat ovat merkityksellisiä niiden toimintaan osallistuville ihmisille -lapsille ja aikuisille. Toiminnan ymmärrys ja arvostus on kuitenkin Suomessa vielä varsin rajallista. Siksi Perheet keskiöön! -hankkeessa on työskennelty laajasti perheiden kohtaamispaikkatoiminnan arvioinnin parissa. Suunnitelmallinen ja säännöllinen arviointi tuo näkyviin perheiden kohtaamispaikkatoiminnan laadun ja laajuuden perheiden palvelurakenteissa sekä merkityksen yhteisöille ja sen ihmisille.   

Kohtaamispaikan arviointimateriaalit

Tälle sivulle on koottu hankkeen aikana koostettua materiaalia kohtaamispaikkojen laadun arviointiin. Lisää kohtaamispaikkojen laadun arvioinnista löydät Perheiden kohtaamispaikan laadun varmistaminen -toimintasuosituksesta.

Toimintasuosituksessa on viitattu oheisiin kohtaamispaikan laadun arviointiin tarkoitettuihin materiaaleihin:


Ulla Lindqvist

Hankepäällikkö


050 411 0400

Työskentelen Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinaatiohankkeen sekä Lapset SIB -hankkeen hankepäällikkönä. Työssäni korostuu yhteistyön rakentaminen eri toimijoiden välillä, eri toimijoiden osaamisen esiin tuominen perheiden tueksi sekä uusien ideoiden yhteiskehittäminen kaikkien iloksi ja hyödyksi. Mottoni on rock’n roll!

Kaisu Muuronen

Hankepäällikkö/erityisasiantuntija


050 569 6697

Toimin erityisasiantuntijana varhaiskasvatukseen sekä lapsi- ja perhepolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi vastaan Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinaatiohankkeen hankepäällikkönä hankkeen toiminnasta.