Siirry sisältöön

Unelmien perhekeskus

Unelmien perhekeskus jonne kaikki perheet ovat tervetulleita

Unelmien perhekeskus on paikka, jonne kaikki perheet ovat tervetulleita niin iloineen kuin suruineen ja murheineen. Unelmien perhekeskuksessa perheiden palvelut ovat saatavilla helposti ja ne löytyvät “saman katon alta”, vaikka olisivatkin fyysisesti eri paikoissa. Unelmien perhekeskuksessa perheet ovat aidosti keskiössä ja osallistuvat palveluiden kehittämiseen yhdessä ammattilaisten kanssa.

Mikä on perhekeskus?

Perhekeskukset ovat laajoja, monialaisia ja hallinnonalojen rajat ylittäviä palvelukokonaisuuksia. Myös kohtaamispaikkatoiminta on keskeinen osa perhekeskusta. Kyseessä on siis yhteensovitettu lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja avuntarpeisiin vastaava palveluverkosto, jota myös johdetaan yhtenä kokonaisuutena. Tarkoituksena on, että jokainen lapsi, nuori ja perhe saa tarvitsemansa avun ja tuen oikea-aikaisesti ja viiveettä.  

Käytännössä perhekeskukset rakentuvat monin tavoin, mutta useimmiten perustason sosiaali- ja terveyspalvelujen ympärille. Keskeistä on kiinteä yhteistyö mm. sivistystoimen, lastensuojelun sekä järjestöjen, seurakuntien ja muiden uskonnollisten yhteisöjen kanssa.  

Katso video, miltä unelmien perhekeskus näyttää:

Unelmista todeksi?

Unelmien perhekeskus vaatii palvelujentuen ja toiminnan yhteensovittamista sekä yhteistyörakenteista ja -käytännöistä sopimista ja aikaa, jotta haluttuun lopputulokseen päästään. Unelmien perhekeskus ei synny yksin, siihen tarvitaan yhdessä tekemistä ja aitoa kumppanuutta eri toimijoiden välille. Vain yhdessä tekemällä voidaan vastata perheiden tarpeisiin ja vahvistaa niiden hyvinvointia.

Katso video, miten unelmista tulee totta:

Järjestöt osana perhekeskustoimintaa

Hankekaudella kerätyn tiedon ja kehittämistyön pohjalta on kirjoitettu Perheet keskiöön! -hankkeen neljäs toimintasuositus: Järjestöjen kiinnittyminen perhekeskustoimintaan.

Toimintasuosituksessa kuvataan, miten järjestöt kiinnittyvät perhekeskustoimintaan ja tarkastellaan keskeisiä periaatteita ja tekijöitä, joiden kautta järjestöjen kiinnittyminen on mahdollista – toimiipa perhekeskus sitten yhden tai useamman kunnan alueella. Mallia voidaan soveltaa verkostojen ja yhteisen työn tarkasteluun kuntatasolla, alueellisella tai maakunnan tasolla. Keskeiset periaatteet pätevät myös silloin, kun perhekeskustoiminta ei ole alueella vakiintunutta. Perhekeskuskäsitteen sijaan voidaan silloin puhua lasten ja perheiden palvelujen ja tuen kokonaisuudesta.

Käy lisäksi lukemassa järjestöagenttiemme Kaisli Syrjäsen ja Katja Rippsteinin blogi yhteisen työn merkityksestä perhekeskuskehittämisessä.

 

 

Kaisu Muuronen

Hankepäällikkö/erityisasiantuntija


050 569 6697

Toimin erityisasiantuntijana varhaiskasvatukseen sekä lapsi- ja perhepolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi vastaan Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinaatiohankkeen hankepäällikkönä hankkeen toiminnasta.

Ulla Lindqvist

Hankepäällikkö


050 411 0400

Työskentelen Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinaatiohankkeen sekä Lapset SIB -hankkeen hankepäällikkönä. Työssäni korostuu yhteistyön rakentaminen eri toimijoiden välillä, eri toimijoiden osaamisen esiin tuominen perheiden tueksi sekä uusien ideoiden yhteiskehittäminen kaikkien iloksi ja hyödyksi. Mottoni on rock’n roll!