Siirry sisältöön

Osallisuus

Osallisuus vahvistaa lasten ja nuorten uskoa itseensä

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan, jokaisella lapsella, joka kykenee muodostamaan omat näkemyksensä, on oikeus niiden ilmaisemiseen kaikissa häntä koskevissa asioissa. Näkemykset ovat otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. Oikeus kuuluu yksittäiselle lapselle sekä lapsiryhmille.  

Osallisuuteen kuuluu oikeus saada tietoa itseä koskevista suunnitelmista ja päätöksistä, oikeus ilmaista niistä mielipiteensä sekä oikeus tulla kuulluksi ja vaikuttaa omiin asioihin. Lapsen mielipiteen selvittämiselle ei ole ikärajaa.

Osallisuus vahvistaa lasten ja nuorten uskoa itseensä sekä opettaa kansalaistaitoja. Lapsen kohdalla osallisuus ei tarkoita kuitenkaan päätösvaltaa, vaan aikuisella on vastuu ja velvollisuus päätöksentekoon. Osallisuus parantaa päätöksenteon laatua, kun lapsia ja nuoria on kuultu ja heidän näkemyksensä otettu asianmukaisesti huomioon.

Eri elämäntilaisessa olevat lapset ja nuoret tarvitsevat erilaista tukea mielipiteensä ilmaisuun. Aikuisten tehtävä on varmistaa lapsen kuuleminen tarvittavilla avustaja- ja tulkkauspalveluilla, apuvälineillä ja toimivilla rakenteissa. Heikommassa asemassa olevien lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja saada kokea olevansa arvokas osa yhteisöä, juuri sellaisena kuin on.

Alla on koottuna Lastensuojelun Keskusliiton osallisuuteen liittyviä materiaaleja ja julkaisuja.

Eettiset ohjeet

Pienten lasten turvallinen osallisuus -blogisarja

Julkaisuja osallisuudesta

Videoita osallisuudesta

 • Osallisuus kuuluu kaikille (YouTube)
  Osallisuus kuuluu kaikille ja jokaista tarvitaan sen toteutumiseksi. Osallisuusstrategian avulla halutaan varmistaa, että lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden edistäminen on järjestelmällistä ja suunnitelmallista.
 • Lapsen osallisuus (YouTube)
  Lapsen osallisuus rakentuu vahvasti arjessa, lapselle tärkeiden ja lähellä olevien ihmisten toimesta. Kaikki videon sisältö on lapsilta ja nuorilta opittua.
 • Nuorten Päivä 2019 (YouTube)
  Nuorten Päivä kokosi elokuussa 2019 Tampereelle yli 30 lastensuojelusta kokemusta omaavaa nuorta eri puolilta Suomea. Suunnitteluryhmässä olleet nuoret ideoivat ja olivat mukana järjestämässä paljon kiitosta saanutta ohjelmaa.
 • Nuorten kesäpäivä 2019 (YouTube)
  Yli kaksikymmentä nuorta osallistui Kemissä järjestettyyn Nuorten kesäpäivään. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun päivä järjestettiin Pohjois-Suomen alueella lastensuojelusta kokemusta omaaville nuorille. Päivän teeman ”minä ja muut” mukaisesti pohdittiin läheissuhteiden, koulun ja kavereiden sekä sijaishuollon työntekijöiden merkitystä omassa elämässä.
 • Nuorten Päivä 2018 (YouTube) 
  Nuorten Päivänä  2018 Turussa pohdittiin arjen osallisuutta 45 lastensuojelun asiakkaana olevan tai olleen lapsen ja nuoren sekä 12 aikuisen kesken Nuorten Taide- ja toimintatalo Vimmassa. Paikalla oli yhteensä 618 ja puoli vuotta kokemusta lastensuojelusta.
 • Nuorten päivä 2017 (YouTube)
  Lastensuojelun entiset ja nykyiset asiakkaat lähettävät terveisiä ammattilaisille.  Lastensuojelun asiakkaana olevia ja olleita nuoria kutsuttiin mukaan Nuorten päivään Toimintakeskus Happeen Helsinkiin 1.9.2017. Tänä vuonna Nuorten päivän terveiset tuotiin ammattilaisille Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä Tommi Laition puheenvuorossa.
 • Kuuntele mua (YouTube)
  Lasten ja nuorten näkemyksiä toimintaympäristönsä uhkista ja mahdollisuuksista. Mitä aikuisten pitäisi tehdä, että lapset saisivat hyvän tulevaisuuden?

Muita linkkejä